Warsztaty Biura Karier Warsztaty Biura Karier

Zapisy i program szkoleń z cyklu DOBRY START Zapisy i program szkoleń z cyklu DOBRY START

  AKTUALNY HARMONOGRAM I ZAPISY ON-LINE

Warsztaty DOBRY START to pakiet szkoleń podzielonych na trzy bloki tematyczne:

POMYŚL O SOBIE

czyli jak rozpoznać własny potencjał zawodowy

 • Rozpoznaj swoje predyspozycje zawodowe pod kątem przyszłej pracy
 • Sprawdź czy masz osobowość przedsiębiorcy - ocena predyspozycji przedsiębiorczych

POMYŚL O PRACY

czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji

 • Jak skutecznie przygotować dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
 • Jak przejść z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną
 • Assessment Centre – kompleksowa metoda oceny, wykorzystywana w procesie rekrutacji
 • Testy stosowane w procesie rekrutacji
 • Mock Interview, czyli próbna rozmowa kwalifikacyjna
 • Standardowe i niestandardowe sposoby poszukiwania pracy

POMYŚL O ROZWOJU

czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

 • Zarządzanie czasem
 • Techniki pracy twórczej - trening kreatywnego myślenia
 • Analityczne rozwiązywanie problemów
 • Metody efektywnej komunikacji
 • Komunikacja w biznesie
 • Sztuka bycia asertywnym
 • Jak radzić sobie ze stresem
 • Motywacja, czyli jak osiągać cele
 • Przygotowywanie i wdrażanie projektów
 • Przywództwo - jak zarządzać i motywować  zespół
 • Elastyczność - przystosowywanie się do zmian
 • Efektywna współpraca z ludźmi
 • Wystąpienia publiczne

Celem szkoleń jest rozpoznanie własnego potencjału zawodowego oraz rozwój  umiejętności  przydatnych, zarówno podczas procesu rekrutacji, jak i w trakcie pracy.

Opisy szkoleń z cyklu "DOBRY START":