Uczestnicy

Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów studiów I i II stopnia.

Zapisy odbywają się przez USOS.

Programy zajęć w roku akademickim 2016/2017

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Dowiesz się czym jest stres i na czym polega działanie mechanizmu stresowego
 • Poznasz przyczyny oraz skutki stresu
 • Określisz przyczyny stresu i skutki odnoszące się do Ciebie
 • Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem dnia codziennego, które będziesz mógł od razu zastosować w praktyce
 • Nauczysz się definicji asertywności oraz jej praw, a także poznasz różnice między zachowaniami asertywnymi a nieasertywnymi
 • Będziesz bardziej świadomy swojej asertywności w kontekście różnych sytuacji i ludzi
 • Poznasz techniki asertywne, które będziesz potrafił zastosować w różnych sytuacjach
 • Nauczysz się otwarcie wyrażać własne opinie i potrzeby, stawiać granice, wyrażać negatywne uczucia, bronić swoich praw.


Zakres tematów:
1.Stres i jego działanie
2.Techniki radzenia sobie ze stresem
3.Zasady asertywności
4.Techniki asertywne

Terminy:

 

13.10. 2016 czwartek, (9.00 -14.00) ,

20.10. 2016 czwartek, (9.00 -14.00) ,

27.10. 2015 czwartek, (9.00 -14.00)

Prowadząca:

Izabela Rutkowska

Miejsce:

pokój warsztatowy Biura Karier UMK, Gagarina 33.


Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta = 25 h = 1 ECTS

zaliczenie bez oceny
-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)
-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)
-obecność na zajęciach (65%)

 

Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery 

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Określisz swoje predyspozycje zawodowe i poznasz różne możliwości wykorzystania ich po studiach
 • Rozwiniesz kompetencje niezbędne do osiągnięcia Twoich planów
 • Nauczysz się jak kreatywnie szukać miejsc, w których najlepiej możesz się realizować
 • Dowiesz się, jak efektywnie zaprezentować się pracodawcom.

Cel główny: rozwój kompetencji -  dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności, etyka i profesjonalizm.

Ponadto rozwój kompetencji takich jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność, samodzielność

Program będzie obejmował następujące zagadnienia:

1. Co dalej po studiach? Różne opcje ścieżek zawodowych
2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych
3. Jak inwestować w swój rozwój
4. Sposoby szukania pracy
5. Jak skutecznie przygotowywać dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny
6. Autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku podczas szukania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej
7. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych  

Terminy zajęć:

18.11. 2016  piątek (godz. 9.00-14.00)

25.11. 2016 piątek (godz. 9.00-14.00)

2.12. 2016 piątek (godz. 9.00-14.00)

Miejsce:  sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33

Prowadzący:

Ewa Banaszak, doradca zawodowy Biura Karier UMK

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta ( indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat: 6h oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy: 4h) = 25 h = 1 ECTS

Zaliczenie bez oceny:

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy – 4 h

- przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat – 6 h

- obecność na zajęciach (65%)

Rozwiń swoje kompetencje - komunikacja w zespole

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Dowiesz się jak rozpoznać i rozwijać swoją rolę w zespole
 • Nauczysz się skutecznie przekazywać i odbierać informacje
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak rozwiązywać konflikty pojawiające się podczas realizacji zadań.
 • Poznasz różne style komunikacji i techniki dostosowania przekazu do odbiorców

Terminy zajęć:

14.10. 2016  piątek (9.00-14.00)

21.10. 2016 piątek (9.00-14.00)

28.10. 2016  piątek (9.00-14.00)

 

Prowadzący:

Katarzyna Jagiełka, doradca zawodowy Biura Karier UMK

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 12 h pracy studenta = 27 h = 1 ECTS

Zaliczenie bez oceny:


Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny
-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)
-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)
- wykonanie projektu  w zespole na zadany temat
- obecność na zajęciach (65%)

Zarządzanie zespołem i projektem

 

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Określisz swoje predyspozycje liderskie i poznasz różne możliwości rozwoju w tym obszarze
 •  Rozwiniesz kompetencje niezbędne do osiągnięcia Twoich planów
 •  Nauczysz się planować i realizować projekt
 • Nauczysz się budować zespół oraz wyznaczać mu priorytety
 •  Dowiesz się, jak motywować członków zespołu do działania
 •  Nauczysz się delegować zadania
 •   Dowiesz się, w jaki sposób monitorować i korygować działania zespołu


Zakres tematów:
1. Wyznaczanie celów dla zespołu
2. Efektywne budowanie zespołu
3. Zarządzanie projektem
4. Motywowanie zespołu
5. Poziomy rozwoju pracowników a style zarządzania
6. Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Terminy:

 

9.11. 2016 środa  (9.00 -14.00)

16.11. 2016 środa (9.00 -14.00)

23.11. 2016 środa  (9.00 -14.00)

Prowadząca:

Izabela Rutkowska

Miejsce:

sala wwarsztowa Biura Karier UMK

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta = 25 h = 1 ECTS

zaliczenie bez oceny
-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)
-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej (projekt)
-obecność na zajęciach (65%)