Praktyki Biura Karier UMK Praktyki Biura Karier UMK

Biuro Karier UMK koordynuje praktyki nieobowiązkowe i pomaga znaleźć miejsca praktyk obowiązkowych