Korzyści wynikające z przyjęcia studenta / absolwenta na praktyki

 1. Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do pracy
  • możliwość sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji praktykanta w warunkach pracy i zaproponowania mu umowy o pracę po zakończeniu udanej praktyki
  • możliwość wdrożenia potencjalnego kandydata do pracy w kulturę organizacyjną firmy
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • zaprezentowanie siebie jako pracodawcy otwartego na współpracę ze środowiskiem uniwersyteckim i pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy
  • zapoznanie potencjalnych klientów z produktami / usługami firmy
 3. Wsparcie działalności firmy
  • praktykanci, dzięki świeżemu spojrzeniu, mogą dostarczyć nowych pomysłów na funkcjonowanie firmy
  • uzyskanie pomocy w bieżącej działalności firmy

Rola Biura Karier UMK


Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem studentom UMK porozumień i skierowań na praktyki.

Biuro Karier nie kieruje studentów "odgórnie" na praktyki. Student sam wybiera miejsce i kontaktuje się z daną firmą / instytucją, aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki oraz ustalić jej termin.

Kontakt

 • W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących organizacji praktyk w Państwa firmie / instytucji oraz możliwości podjęcia stałej współpracy z Uniwersytetem (umowa zbiorowa na przyjmowanie większej liczby studentów na praktyki) prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier