Nazwa projektu Termin Logo
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020 01.01.2013
-
31.12.2015

Kompetencje Dla Przyszłości


Projekt zakończony
 

1.10.2009
-
30.09.2013

Badanie Losów Absolwentów

badanie ciągłe

Ambasador Biura Karier UMK


Projekt zakończony

rok akademicki
2012/2013

Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

impreza cykliczna

marzec

Targi Pracy, Praktyk i Staży

Dni Kariery

impreza cykliczna

marzec

Milkround

impreza cykliczna

jesień

"Start zawodowy studentów
kierunków ścisłych"


Projekt zakończony

23 i 30.11.2011

listopad 2012