Praktyki - Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna Praktyki - Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna

Praktyki zawodowe na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna odbywają się w trybie indywidualnym.

Praktyka, obejmuje 168 godzin.

Miejsca praktyk:

Praktyka odbywać się może w zakładach pracy, takich jak: studia graficzne, firmy zajmujące się projektowaniem wizualnym, agencje reklamowe, studia filmowe i fotograficzne, manufaktury, w których wytwarza się przedmioty artystyczne, drukarnie itp., instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach kulturalno-oświatowych krajowych lub zagranicznych zaproponowanych przez studenta.

Zachęcamy do kontaktu z instytucjami kultury oraz firmami przyjmującymi studentów na praktyki, których przykłady podane są poniżej, lub z Biurem Karier UMK (Ewa.Banaszak@umk.pl).

Praktyka ma na celu pogłębienie doświadczeń związanych z kierunkiem studiów Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna.

Student, odbywając praktykę, zdobywa doświadczenie i poszerza umiejętności z zakresu studiowanego kierunku.

 

Przykłady firm i instytucji, gdzie studenci Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej odbywają praktyki:

Akademickie Cantrum Kultury Studenckiej "Od Nowa", Marta Ryhanycz:  http://odnowa.umk.pl/pracownicy3/

KNOW IT POLSKA  knowit.com.pl

Spod Lady / Agencja interaktywna 3xW,  praca@3xw.pl

VIS-MEDIA  www.vismedia.com.pl

Vivid Games S.A.  www.vividgames.pl

W znalezieniu miejsca praktyk pomoga także Biuro Karier UMK - w tej sprawie można skontaktować się z p. Ewą Banaszak: 56 611 47 71, Ewa.Banaszak@umk.pl

 

Przed praktyką:

Przed rozpoczęciem praktyki odbywającej się w wakacje student w terminie do 30 czerwca powinien przedstawić opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

- umowę o odbywaniu studenckiej praktyki zawodowej sporządzoną w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) - umowę najpierw podpisuje pracodawca, potem nalezy ją złożyć do podpisu w dziekanacie.

- plan praktyki zawodowej ustalony z osobą odpowiedzialną w zakładzie pracy;

- kopię imiennego dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  w miejscu pracy (NNW) na czas trwania praktyki - ubezpieczenie można wykupić na uczelni na cały rok, lub tylko na okres odbywania praktyki w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

Po praktyce:

W terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć u opiekuna praktyk następujące dokumenty:

- wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej;

- zaświadczenie o odbyciu praktykii formularz oceny studenta;

- dziennik praktyki podpisany przez opiekuna z zakładu pracy.

 

Dokumenty do pobrania oraz opis procedury praktyk: https://art.umk.pl/student/praktyki/

Na podstawie ww. dokumentów opiekun praktyk dokonuje zaliczenia praktyki w systemie USOS.

 

Opiekunem praktyk jest Joanna Chołaścińska. Kontakt w sprawie praktyk przez pocztę e-mail: as_anima@umk.pl oraz w trakcie dyżurów w Zakładzie Plastyki Intermedialnej, Mickiewicza 121.