O e-portfolio O e-portfolio

Co to jest portfolio?

Portfolio to wizualny zbiór czyiś dokonań i osiągnięć

Służy do profesjonalnej prezentacji twórczości przed potencjalnymi klientami.

Portfolio obrazuje możliwości danej osoby – zawiera próbki i przykłady wykonanych, kompletnych prac mogących być podstawą do oceny umiejętności i zdolności osoby do pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.

Do czego służy e-portfolio?

E-portfolio umożliwia prezentację własnej osoby potencjalnym klientom i pracodawcom

Na indywidualnym profilu e-portfolio można umieścić swój życiorys zawodowy oraz zaprezentować własną działalność i twórczość (zawodową, naukową, społeczną, artystyczną), jako uzupełnienie swojego wirtualnego CV.

Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem własnego profilu przeczytaj Jak korzystać z e-portfolio? oraz Regulamin.

Kto może stworzyć e-portfolio?

Profile e-portfolio mogą zakładać osoby związane z UMK:

  • studenci
  • absolwenci
  • pracownicy

Do założenia profilu niezbędne jest posiadanie studenckiego, absolwenckiego lub pracowniczego konta e-mail w domenie umk.pl
(np. stud.umk.pl, abs.umk.pl, his.umk.pl). Szczegółowe informacje na stronie Instrukcja oraz FAQ.