Regulamin korzystania z e-portfolio Regulamin korzystania z e-portfolio

Przeznaczenie e-portfolio

E-portfolio zostało stworzone z myślą o studentach i absolwentach Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aby umożliwić im prezentację własnej osoby potencjalnym klientom i pracodawcom.

Profil w e-portfolio może założyć student, absolwent i pracownik UMK.

Założenie i utrzymanie profilu na portalu jest bezpłatne.

Publikowanie prac / prawa autorskie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w e-portfolio może prezentować jedynie prace własnego autorstwa wykonane samodzielnie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich. Aby prezentować pracę wykonaną w grupie potrzebna jest zgoda wszystkich osób.

W przypadku prezentacji prac powstałych w trakcie trwania studiów (na ćwiczeniach, prace śródroczne, zaliczeniowe etc.) należy umieścić w komentarzu informację pod czyim kierunkiem zostały wykonane (tytuł naukowy, imię i nazwisko wykładowcy, przedmiot). Prace dyplomowe można publikować w 6 miesięcy po obronie, chyba, że strony (student i uniwersytet) ustalą inaczej.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do wgrywanych prac.

Ukrywanie / usuwanie prac

Praca może zostać ukryta (aż do momentu wyjaśnienia sprawy) lub trwale usunięta, w przypadku:

  • podejrzenia podszywania się pod autora
  • naruszania praw autorskich
  • naruszania praw osób trzecich
  • naruszania prawa obowiązującego w Polsce
  • zawierania treści powszechnie uznanych za obraźliwe
  • gdy jest niezgodna z przeznaczeniem portalu (np. zawiera treści reklamowe)

Zgoda na prezentację prac

Umieszczając pracę w e-portfolio Użytkownik udziela prawa do prezentowania jej:

  • na swojej podstronie e-portfolio w serwisie internetowym Biura Karier UMK
  • w wydaniach cyfrowych strony Biura Karier UMK (kopie bezpieczeństwa strony; na nośnikach pamięci)
  • w materiałach informacyjnych i promocyjnych Biura Karier UMK (bannery, artykuły prasowe, prezentacje multimedialne dot. e-portfolio i działalności Biura Karier UMK) z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki, aby możliwa była identyfikacja Użytkownika. Prace nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych.