Materiały pokonferencyjne Materiały pokonferencyjne

Wystąpienia podczas konferencji XX-lecia Biura Karier UMK

Historia Biura Karier UMK w słowach i obrazach

Ewa Banaszak, Kierownik Biura Karier UMK

Działania Biur Karier wobec zmian w szkolnictwie wyższym

Monika Domańska, Akademickie Centrum Kariery  AGH

Szkoła wyższa - kompetencje - rynek pracy

Monika Maksim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

W stronę idealnego raportu badania losów absolwentów

Jakub Romański, Biuro Karier UMK
Maciej Mazak, Biuro Karier UŚ