Wygraj staż w szwajcarskiej firmie! Wygraj staż w szwajcarskiej firmie!

Wygraj staż w szwajcarskiej firmie!

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza uruchamia IV edycję konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

 

 7 marca 2016r. rusza IV edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl Od teorii do praktyki”. Konkurs skierowany jest do studentów uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów studiów I i II stopnia, którzy obecnie przygotowują się do wyboru tematu pracy dyplomowej oraz jej pisania i obrony w roku akademickim 2016/2017. Osoby zainteresowane udziałem muszą do 30.11.2016 roku przesłać temat zaplanowanej pracy wraz z krótkim opisem jej założeń ( I etap). Mile widziane prace dotyczące obszarów: TSL, inżynieria sanitarna, architektura wnętrz mieszkalnych, rozwiązania dla sektora medycznego, marketing i komunikacja, technologie cieplne.

Organizatorem Konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, a partnerami merytorycznymi i fundatorami nagród- płatnych staży lub nagród rzeczowych- działające w Polsce szwajcarskie firmy, beneficjanci znaku jakości swissstandards.pl

 

Konkurs „swissstandards.pl Od teorii do praktyki” skierowany jest do studentów studiów licencjackich lub inżynierskich oraz magisterskich, którzy obecnie przymierzają się do wyboru tematów prac dyplomowych, a w przyszłym roku akademickim (2016/2017) będą je pisać i bronić.

Do zgłoszenia udziału w Konkursie wystarczy przesłanie wybranego tematu wraz z krótkim (ok. 1-stronicowym) opisem założeń pracy. Zgłoszenia takie należy przesłać do Organizatora w terminie do 30.11.2016. ( I etap).

Do konkursu mogą być zgłaszane prace podejmujące tematykę korespondującą z obszarami aktywności biznesowej Parterów- Patronów merytorycznych Konkursu:

- pracom z zakresu TSL patronuje firma FRACHT FWO,
- pracom z zakresu inżynierii sanitarnej- Geberit
- pracom z zakresu architektury wnętrz mieszkalnych- FRANKE
- pracom z zakresu komunikacji i marketingu – Stämpfli
- pracom zawierającym szeroko pojęte rozwiązana dla sektora medycznego – Swissmed
- pracom z obszaru technologii cieplnych- Zehnder.

Mile widziane prace podejmujące tematykę szwajcarskich standardów, wzorców i zasad właściwych dla rynku szwajcarskiego i panujących w  szwajcarskich firmach, działających w Polsce.

Osoby, których tematy zakwalifikowane zostaną do II etapu konkursu będą uprawnione do korzystania ze wsparcia mentorskiego Partnerów konkursu. Oznacza to m.in. możliwość konsultowania swoich prac, dostęp do specjalistycznych danych, wyników badań, etc. U wybranych Partnerów możliwe będzie również odbycie krótkich praktyk jeszcze podczas pisania pracy.

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Jury spośród prac obronionych i przesłanych do 30.08.2017r.

Nagrodami dla autorów najlepszych prac są płatne staże (od 1 do 3 miesięcy) albo wartościowe nagrody rzeczowe, przydatne w przyszłej pracy zawodowej (np. sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, urządzenia pomiarowe). Nagrodą wspólną dla wszystkich laureatów jest udział w Akademii Kariery Mensys- profesjonalnych warsztatach przygotowujących do wejścia na rynek pracy, realizowanych przez firmę headhunterską Mensys Polska.

O konkursie

Konkursem „swissstandards.pl Od teorii do praktyki”  Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy, reprezentowanego z jednej strony przez studentów i absolwentów, a drugiej przez firmy- potencjalnych pracodawców. Formuła projektu zakłada możliwość weryfikacji umiejętności stosowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zdobycie lub poszerzenie cennego doświadczenia zawodowego w drodze współpracy z wybranym partnerem konkursu-  szwajcarską firmą, mającą swój oddział w Polsce.

- Partnerzy konkursu to firmy członkowskie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, beneficjenci znaku szwajcarskiej jakości usług, swissstandards.pl. Poza wkładem w budowę pomostu pomiędzy światem akademickiej teorii a biznesowej praktyki, wspólnie chcemy pokazać szwajcarską innowacyjność, rzetelność, wiarygodność oraz jakość. Pragniemy propagować szwajcarskie standardy w codziennym życiu- realiach gospodarczych oraz wzajemnych stosunkach między partnerami, pracodawcami i pracownikami- wyjaśnia Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Inicjatorem i Organizatorem Konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś Partnerami IV edycji działające na terenie polski szwajcarskie firmy- beneficjenci znaku jakości swissstandards.pl, Fracht FWO, Franke, Geberit, Mensys Polska, Swissmed, Stämpfli, Zehnder.

 

###

Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 180 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

Dodatkowe informacje o konkursie : www.odteoriidopraktyki.pl, www.facebook.com/odteoriidopraktyki

Katarzyna Kołowiecka, Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza                
tel. 22 / 322 76 25
e-mail:  kk@swisschamber.pl

 

Anna Kowalewska, AVOKADO PR
tel. 603 36 45 71
e-mail: a.kowalewska@avokadopr.pl