Program kursu Program kursu

Etap III: Ocena biznesplanów przez ekspertów Sprawdź swój pomysł Etap III: Ocena biznesplanów przez ekspertów Sprawdź swój pomysł

Termin: luty - marzec 2015

Czas trwania: 5 sesji oceniających (na jednej sesji trwającej 5h odbędzie się prezentacja i obrona biznesplanów przez pięciu uczestników)

Rezultaty: Uczestnicy uzyskają od ekspertów kompleksową ocenę projektów.

Kwalifikacja do kolejnego etapu: Dziesięciu autorów najlepiej ocenionych biznesplanów zostanie nagrodzonych możliwością wyjazdu na wizyty studyjne lub praktyki zgodne z obszarami prezentowanych biznesplanów.