SPOTKANIA ZE STUDENTAMI

Warsztaty, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne oraz stoiska informacyjne  są doskonałą okazją, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy jako poszukiwanego pracodawcy. Przedsiębiorstwa, które w bliższej lub w dalszej przyszłości mają zamiar zatrudnić absolwentów wyższych studiów różnych specjalności lub przyjąć studentów na praktykę, mogą spotkać się z nimi, by poinformować o swoich planach lub znaleźć kandydatów do pracy lub na praktyki.

 

Podczas spotkań reprezentanci firmy:

•    przedstawiają firmę -  historię, osiągnięcia, strukturę organizacyjną, profil działalności firmy i charakter każdego z działów
•    przekazują informacje o najbliższych planach i zasadach rekrutacji
•    przedstawiają wymagania firmy wobec potencjalnych pracowników (kryteria i metody selekcji kandydatów do pracy)
•    prezentują ścieżki awansu i warunki pracy
•    informują o możliwościach odbywania praktyk i stażów zawodowych oraz pisania prac magisterskich
•    poznają kandydatów na oferowane przez siebie stanowiska – ich wykształcenie, doświadczenie, kompetencje
•    poznają oczekiwania i potrzeby potencjalnych kandydatów
•    dzięki warsztatom rozwijają kompetencje zawodowe studentów i absolwentów, np. komunikację, kreatywność, organizację pracy
•    mogą wybrać potencjalnych kandydatów, a nawet przyjąć do pracy, na staż lub praktykę.

Spotkania odbywają się na terenie uniwersytetu. Pracodawcy mogą wybrać wydział, na którym chcieliby spotkać się ze studentami, np. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji, Matematyki i Informatyki itp. w zależności od tego, jakich studentów/absolwentów chcieliby zatrudnić lub kogo przyjąć na praktyki.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ewą Banaszak - 56 611 47 71, ewa.banaszak@umk.pl

Cennik >>

Formularz zgłoszeniowy >>