MIKOŁAJKOWY JARMARK PRAKTYK I PRACY 2019

2 grudnia - 6 grudnia 2019

Już po raz dwudziesty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu cyklu spotkań Poszukiwanie talentów.

 

Dzięki udziałowi w wydarzeniu:

 

  • wybieracie najlepszych studentów i absolwentów UMK zanim uczynią to inne firmy
  • możecie lepiej poznać kandydatów do pracy podczas warsztatów
  • promujecie wśród studentów wizerunek firmy oraz potrzeby rekrutacyjne
  • macie możliwość spotkania się z przedstawicielami wybranych wydziałów UMK, by porozmawiać o szerszej współpracy (pisaniu prac magisterskich, stażach i inne)

Formy prezentowania się firm:

 

  • stoisko informacyjne na dowolnie wybranym wydziale
  • warsztaty / case'y / gry symulacyjne dla studentów
  • wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na praktyki lub do pracy

Informacje o imprezie nagłaśniane będą w mediach lokalnych i uniwersyteckich. Podczas wydarzenia firma ma do dyspozycji cały dzień na promocję.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Termin zgłoszeń: 15.11.2019. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ewaa Banaszak - 56 611 47 71, ewa.banaszak@umk.pl

 

Cennik >>

Formularz zgłoszeniowy >>

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE STOISK I WARSZTATÓW ZAWIERAJĄCYCH AKCENTY MIKOŁAJKOWE.

 Galeria

DNI KARIERY

Kolejna edycja Dni Kariery na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbędzie się dnia 21 marca 2019 w Auli UMK.

 

Targi Pracy, Praktyk i Staży Dni Kariery są ważnym wydarzeniem dla studentów ostatnich lat oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także dla pracodawców, którzy mają okazję spotkać się ze studentami. Targi są cyklicznym przedsięwzięciem i jednym największych wydarzeń na rynku pracy i wśród społeczności akademickiej. Projekt ten składa się z dwóch części: Targów Pracy, Praktyk i Staży oraz części merytorycznej obejmującej cykl wykładów, szkoleń i warsztatów.


Dni Kariery doskonale łączą potrzeby najlepszych firm działających na polskim rynku oraz studentów i absolwentów stwarzając niepowtarzalną szansę dla firmy, by zainteresować swoją ofertą najlepszych kandydatów do pracy i na praktyki.Targi Pracy, Praktyk i Staży na UMK odwiedzane rokrocznie przez ponad tysiąc studentów są doskonałą okazją do wstępnego wyselekcjonowania najodpowiedniejszych kandydatów do pracy i na praktyki w Państwa firmie.

 

Impreza jest zawsze nagłośniona, zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich, co dodatkowo przyczynia się do promocji Państwa firmy czy instytucji.


Udział w wydarzeniu jest płatny.


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.
Szczegółowe informacje u koordynatorów AIESEC:

Aleksandra Wiertel, Head of Talent Management, +48 664 545 099, aleksandra.wiertel@aiesec.net, Gagarina 13a/54, 87-100 Toruń

Wiktoria Markowiak, 506 841 011, wiktoria.markowiak@aiesec.net.

 

Galeria

SPOTKANIA ZE STUDENTAMI

Warsztaty, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne oraz stoiska informacyjne  są doskonałą okazją, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy jako poszukiwanego pracodawcy. Przedsiębiorstwa, które w bliższej lub w dalszej przyszłości mają zamiar zatrudnić absolwentów wyższych studiów różnych specjalności lub przyjąć studentów na praktykę, mogą spotkać się z nimi, by poinformować o swoich planach lub znaleźć kandydatów do pracy lub na praktyki.

 

Podczas spotkań reprezentanci firmy:


•    przedstawiają firmę -  historię, osiągnięcia, strukturę organizacyjną, profil działalności firmy i charakter każdego z działów
•    przekazują informacje o najbliższych planach i zasadach rekrutacji
•    przedstawiają wymagania firmy wobec potencjalnych pracowników (kryteria i metody selekcji kandydatów do pracy)
•    prezentują ścieżki awansu i warunki pracy
•    informują o możliwościach odbywania praktyk i stażów zawodowych oraz pisania prac magisterskich
•    poznają kandydatów na oferowane przez siebie stanowiska – ich wykształcenie, doświadczenie, kompetencje
•    poznają oczekiwania i potrzeby potencjalnych kandydatów
•    dzięki warsztatom rozwijają kompetencje zawodowe studentów i absolwentów, np. komunikację, kreatywność, organizację pracy
•    mogą wybrać potencjalnych kandydatów, a nawet przyjąć do pracy, na staż lub praktykę.

Spotkania odbywają się na terenie uniwersytetu. Pracodawcy mogą wybrać wydział, na którym chcieliby spotkać się ze studentami, np. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji, Matematyki i Informatyki itp. w zależności od tego, jakich studentów/absolwentów chcieliby zatrudnić lub kogo przyjąć na praktyki.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ewą Banaszak - 56 611 47 71, ewa.banaszak@umk.pl

Cennik >>

Formularz zgłoszeniowy >>

Galeria

Za pośrednictwem Biura Karier UMK pracodawcy mogą bezpłatnie promować wśród studentów i absolwentów rózne przedsiewzięcia: konkursy, programy, projekty, poradniki i szkolenia.

Promocja odbywa się za pośrednictwem: strony internetowej www.biurokarier.umk.pl, facebooka Biura Karier UMK, newslettera.

Zapraszamy do przesłania krótkiej informacji zawierającej: temat, krótki opis wydarzenia, grupę docelową, kontakt, termin.

 

Jeśli informacje zostaną do nas przesłane elektronicznie, firma/instytucja może przesłać do nas ulotki oraz plakaty w wersji papierowej, które bezpłatnie zamieścimy w siedzibie Biura Karier UMK oraz w gablotach na wydziałach.

Informacje prosimy przesyłać na adres biurokarier@umk.pl

 

PROMOCJA NA STRONIE 

Zapraszamy pracodawców rekrutujących wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (mających oferty w serwisie www.biurokarier.edu.pl) do bezpłatnej prezentacji swojej firmy/organizacji na naszej stronie www.biurokarier.umk.pl w zakładce Profile pracodawców lub Profile organizacji pozarządowych

 

PROMOCJA PROFILU FIRMY
Firmy zainteresowane umieszczeniem swojego profilu na naszej stronie proszone są o wypełnienie formularza profilu pracodawcy (doc) i przesłanie go na adres biurokarier@umk.pl
W temacie wiadomości należy dodać dopisek „profil pracodawcy na stronę internetową". Do zgłoszenia można dołączyć inne materiały promocyjne (logo, bannery, prezentacje informacyjne itd.) nieprzekraczające 2 MB.
Formularz profil pracodawcy ma charakter otwarty, prosimy o wypełnienie pierwszej części „wizytówka firmy", natomiast rubryki zawarte w części "rekrutacja do firmy" oraz „informacje dodatkowe" można usuwać, zmieniać ich nazwy lub kolejność, dodawać nowe.

PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Organizacje zainteresowane umieszczeniem swojego profilu na naszej stronie proszone są o wypełnienie formularza opisujacego organizację (doc) i przesłanie go na adres biurokarier@umk.pl

W temacie wiadomości należy dodać dopisek „profil organizacji na stronę internetową". Do zgłoszenia prosimy dołączyć LOGO organizacji.
Zakładka Profile organizacji pozarządowych skierowana jest do studentów i absolwentów zainteresowanych odbyciem wolontariatu/praktyk/stażu na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem jest rozpropagowanie idei wolontariatu wśród studentów oraz zapoznania się z możliwościami zatrudnienia w organizacjach NGO.

Prosimy nie umieszczać w profilu danych reklamowych.