Wystąpienia absolwentów

Inicjatywy firm w oczach studentów

Ewelina Ługowska, Absolwentka, Ambasador Biura Karier UMK 2012/2013

Od warsztatów, poprzez praktyki, aż do propozycji pracy

Joanna Metryka, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

 

Wystąpienia pracodawców

Od warsztatów, poprzez praktyki, aż do propozycji pracy

Marta Piętal, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

Atos programy dla studentów

Magdalena Tomicka, ATOS

Tworzenie efektywnych programów współpracy z udziałem pracodawców, studentów i uczelni

Krzysztof A. Wojciechowski, GRADOS sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski

Współpraca Grupy NEUCA z UMK

Joanna Majdan, Partner Biznesowy HR
Arleta Olewińska, Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

 

Wystąpienia przedstawicieli UMK

Tworzenie efektywnych programów współpracy z udziałem pracodawców, studentów i Uczelni w doświadczeniu Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Prodziekan ds. ogólnych, Wydział Matematyki i Informatyki

Współpraca z Interesariuszami zewnętrznymi. Doświadczenia, praktyki, informacje.

Marcin Cichosz, Pełnomocnik Dziekana ds. Zawodowych Praktyk Studenckich, Wydział Chemii

Wystąpienia podczas konferencji XX-lecia Biura Karier UMK

Historia Biura Karier UMK w słowach i obrazach

Ewa Banaszak, Kierownik Biura Karier UMK

Działania Biur Karier wobec zmian w szkolnictwie wyższym

Monika Domańska, Akademickie Centrum Kariery  AGH

Szkoła wyższa - kompetencje - rynek pracy

Monika Maksim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

W stronę idealnego raportu badania losów absolwentów

Jakub Romański, Biuro Karier UMK
Maciej Mazak, Biuro Karier UŚ