Serdecznie dziękujemy firmom:

 • AIS.PL Sp. z o.o.
 • Alcatel-Lucent
 • ATOS
 • Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Toruń
 • Dorfin Sp. z o.o.
 • Eko-Ceramika
 • Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o.
 • Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club
 • Ideazone sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 • JADE
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • ManpowerGroup
 • Mobica Limited
 • NEUCA S.A.
 • OVB Allfinanz
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
 • PPH Hiacynt
 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • VISSCHER-CARAVELLE

za udział w trzecim Panelu z pracodawcami, który odbył się 28 listopada 2012 na WMiI.

Panel pn. "Forum Dobrych Praktyk" dotyczył głównie organizacji dobrej jakości studenckich praktyk zawodowych, które pozwolą studentom poznać rynek pracy i wzbogacić doświadczenie zawodowe.

Podczas konferencji i dyskusji przedstawiciele pracodawców, władze i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biura Karier UMK mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z organizacją praktyk zawodowych oraz innymi formami współpracy Uczelni z biznesem i nawiązać ściślejszą współpracę w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty oraz wnioski z dyskusji zaowocują w najbliższej przyszłości organizacją większej liczby praktyk dobrej jakości korzystnych zarówno dla pracodawców jak i studentów/absolwentów.

Podczas spotkań w grupach dyskusyjnych poruszane były również zagadnienia dotyczące zmiany programów studiów (pracodawcy proponowali m.in. uzupełnienie programu studiów o dodatkowe zajęcia dopasowane do potrzeb rynku pracy oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez przedstawicieli firm z regionu, rozszerzenie zakresu nauki języków obcych oraz wprowadzenie bogatszych form zaliczeń przedmiotów). Prowadzone były również rozmowy dotyczące m.in. organizacji grup programowania zespołowego we współpracy firm z Uczelnią, czy płatnych staży dla absolwentów WMiI.

Pracodawcy poinformowali również o swoich planach rekrutacyjnych, o których informacje będą udostępniane studentom i absolwentom UMK podczas prowadzonych rozmów doradczych oraz spotkań na wydziałach.

Serdecznie dziękujemy za udział w panelu,
Zespół Biura Karier UMK