POKAŻ SIEBIE

Utwórz i uzupełnij profil e-portfolio

Umieść w nim wszystko, co może zainteresować twojego przyszłego pracodawcę lub klienta.
Możesz publikować również prace niekoniecznie związane ze studiami.

 • Przykłady własnej twórczości i działalności, zrealizowane projekty w formie:
  • Tekstowej – pliki z publikacjami, tekstami naukowymi, publicystycznymi, beletrystycznymi .
  • Graficznej – fotografie, grafiki, skany prac malarskich, rzeźb, instalacji itp.
  • Multimedialnej – prezentacje, pliki mp3.
 • Zaświadczenia, dyplomy i certyfikaty z odbytych kursów, szkoleń, konkursów, egzaminów językowych etc.
 • Referencje od poprzednich pracodawców, z praktyk, wolontariatu.
 • Adresy stron internetowych – własnych oraz z własnymi publikacjami / filmikami.
 • Ulotki informacyjno-reklamowe współorganizowanych projektów.

POKAŻ PROFIL PRACODAWCY

Podaj adres strony z profilem e-portfolio w dokumentach aplikacyjnych

 • Pracodawca zainteresowany Twoją kandydaturą na podstawie CV może odwiedzić Twoje portfolio, żeby zobaczyć Twoje prace oraz dokonania i zdecydować, czy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Możesz ukryć profil, wtedy dostęp do niego będą miały tylko wybrane osoby, którym przekażesz bezpośredni link do niego.

DAJ SIĘ ZNALEŹĆ

Opublikuj gotowy profil e-portfolio w galerii i w wyszukiwarkach

 • Rekruter poszukując w Internecie informacji o kandydacie do pracy natrafi na profesjonalną wizytówkę danej osoby, a nie tylko zbiór wyrywkowych wyników dotyczących kandydata np. z serwisów społecznościowych.
  • Portal Biura Karier UMK ma wysoki PageRank, dzięki czemu masz pewność, że strona z portfolio pojawi się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania popularnych wyszukiwarek internetowych.
 • Pracodawcy, przeglądający profile e-portfolio, zainteresowani podjęciem współpracy z daną osobą mogą skontaktować się z nią za pomocą formularza kontakt (pracodawca nie pozna twojego adresu e-mail).