Wolontariat zagraniczny - Global Citizen

Czym jest wolontariat Global Citizen?

Global Citizen to międzynarodowy program wymiany dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem sie swoją kulturą. Global Citizen jest realizowany za pomocą projektów opartych na edukacji kulturowej i budowaniu tolerancji, rozwijaniu umiejętności trenerskich, przedsiębiorczości, umiejętności z zakresu marketingu oraz wzrost świadomości na temat globalnych problemów jak HIV/ AIDS, zagrożeń ekologicznych czy praw człowieka. Program może być realizowany w międzynarodowym otoczeniu w instytucjach takich jak: organizacje pozarządowe, uniwersytety, szkoły, przedszkola lub podczas letnich obozów.

Global Citizen Management

Wolontariat organizowany przez AIESEC skupiony na rozwijaniu umiejętności związanych z następującymi obszarami: marketing, zarządzanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów. Uczestnik wymiany może realizować swój wolontariat w Organizacjach Pozarządowych i innych placówkach, które współpracują z komitetem AIESEC goszczącym w danym kraju.

Global Citizen Culture

Program Praktyk dla ludzi zainteresowanych odkrywaniem i dzieleniem się swoją kulturą. Jest on realizowany przez projekty skupiające się na edukacji kulturalnej, opiece nad dziećmi I budowaniu postaw tolerancyjnych. Wolontariusze biorą udział w Międzynarodowym Programie Praktyk, aby działać na rzecz zmiany lokalnego środowiska.

Global Citizen World Issue

Projekt ten odpowiada na problemy, z którymi zmaga się świat. Wolontariusz ma okazję zwiększyć nacisk na globalne problemy związane z HIV/AIDS, prawami człowieka, środowiskiem i ekologią. Realizując projekty o tej tematyce wolontariusz pracuje w międzykulturowym środowisku.

Jak wyjechać na program Global Citizen?

Kandydat musi być w wieku do roku 30., posiadać status studenta lub absolwenta do 2. roku po ukończeniu studiów oraz znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B1. Następnie należy wypełnić  aplikację online na stronie www.globalcitizen.pli od tego momentu rusza cały proces rekrutacyjny. W ciągu 7 dni zostaje przeprowadzone spotkanie z kandydatem, a w ciągu następnych 48 godzin podany jest wynik rozmowy. Następnie zapraszamy na szkolenie i wypełnienie dokumentów. Trzeba również uiścić odpowiednie opłaty. Od tej chwili kandydat szuka swojej wymarzonego wolontariatu i po załatwieniu wszystkich formalności wyrusza na niesamowitą przygodę!

W celu uzyskania dokładnych informacji zapraszamy na stronę: www.globalcitizen.pl.