Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ul. Gajowa 99
85-717 Bydgoszcz

tel. 52 516 46 14, 52 516 46 15
tel.kom. 508 501 361, 508 501 377
e - mail: bydgoszcz@idn.org.pl

Oferta szkoleniowa

  • Kurs "Pracownik administracyjno-biurowy" (110 godzin)
  • Szkolenia komputerowe (Word, Excel, Inetrnet)
  • Kurs języka angielskiego
  • Warsztaty „Aktywnego poszukiwania pracy”
  • Warsztaty „Rozwój osobisty"
  • Warsztaty „Autoprezentacja z elementami wizażu"
  • Warsztaty „Radzenie sobie ze stresem"
  • Seminarium: Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Seminarium prawne: Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych

Lista aktualnych szkoleń (nowa strona)

https://pl-pl.facebook.com/CEiAZONBydgoszcz