Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Tytuł projektu: 

W jaki sposób Detectio może pomagać swoim klientom biznesowym w przeciwdziałaniu hejtowi korporacyjnemu?

 

Czas realizacji projektu:

22 marca – 27 kwietnia  2017 r.

 

Problem:

Pomoc klientom biznesowym w zapobieganiu oraz reagowaniu w przeciwdziałaniu hejtu internetowego.

 

Opis:

Grupa projektowa na podstawie przeprowadzonej sondy ulicznej,a także ankiety na temat hejtu korporacyjnego wyznaczyła grupę problemów wiążących się z tematem głównym. Wyszczególniono, m.in. powody hejtowania, warunki zaistnienia konieczne oraz dodatkowe, postawę, a także emocję.

 

Design Thinking:

Grupa projektowa opracowała szereg rozwiązań, wśród których można wymienić pomysł organizacji spotkań dla hejterów, pomoc ze strony rodziny oraz instytucji państwowych, kary dla osób hejtująch, przykładowe działania uświadamiania młodzieży na różnych poziomach edukacji oraz programy telewizyjne opowiadające o tematyce hejtu.

 

Efekt procesu:

Za najciekawsze obszary i kierunki działań, w których powinny zostać podjęte działania, uznano placówki szkolne, media, przepisy prawne, rozwiązania informatyczne oraz budowanie świadomości społecznej. Zajęcie przez firmę Detectio roli doradczo – eksperckiej mogłoby przyczynić się do stopniowej zmiany stanu świadomości społecznej oraz realne oddziaływanie na problem będący przedmiotem projektu.

 

Prowadzący:

Dr hab. Rafał Moczkodan

 

W projekcie udział wzięli:

Aleksandra Frąckiewicz – Stosunki międzynarodowe

Piotr Drążek – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dominika Kłobukowska – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Monika Śmigielska – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Paulina Pietrzak – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ewelina Kosińska – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Norbert Gackowski – Wojskoznawstwo

Jakub Słodkowski - Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dawid Krzemiński - Pedagogika