Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

#ProjektWyzwanie to nowatorskie ogólnouniwersyteckie kursy podczas których wspólnie poszukujemy rozwiązań dla firm i instytucji współpracujących z Uczelnią.

 

 

 

 

 

Poszukiwać będziemy rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, urzędów. Studenci podczas 30 godzin dydaktycznych we współpracy z zgłaszającym przygotują prototyp stanowiący odpowiedź na zgłoszony problem.

Osią programową zajęć jest szeroko rozumiana metodyka Design Thinking oraz doświadczenia z pracy naukowo-dydaktycznej twórców szkoleń. Podczas zajęć wykorzystamy kilka z ponad 150 technik kreatywnych.

Wyzwania w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

..... oj będzie się działo - planujemy głosownie na tematy zająć w projekcie.... ZAPRASZYMY WE WRZEŚNIU.