Projekt był realizowany przez Biuro Karier UMK od października 2009 do końca września 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL (Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

ANNA BIELAWIEC-OSIŃSKA

Specjalista ds. prowadzenia internetowego serwisu Biura Karier

abielawiec@umk.pl
tel. (56) 611 49 50

  • redakcja portalu
  • opracowanie newslettera
  • prowadzenie profilu na Facebooku
  • współpraca z organizacjami studenckimi i pozarządowymi
  • akceptacja ofert w bazie biurokarier.edu.pl

ALEKSANDRA KALOCIŃSKA

Manager projektu Kompetencje Dla Przyszłości

akalocinska@umk.pl
tel. (56) 611 49 50
 

Pracuje w godz. 8.00-12.00

MARCIN LUBNAU

Specjalista ds. promocji i organizacji projektu Kompetencje Dla Przyszłości

mlubnau@umk.pl
tel. (56) 611 49 50

  • rekrutacja uczestników do projektu Kompetencje Dla Przyszłości
  • (współ)organizacja panelu z pracodawcami
  • promocja projektu

PAWEŁ WOJDYŁO

Administrator techniczny portalu

pawlikw@umk.pl

 

Pracuje w środy w godz. 8.00-10.00