Autor: Agnieszka Szymańska; Biuro Karier UMK, w ramach projektu "Kompetencje dla przyszłości"
Data modyfikacji: 1.12.2011

IT Support/serwisant/konsultant/informatyk

Serwisant zajmuje się przede wszystkim czuwaniem nad sprawnym funkcjonowaniem sprzętu
i oprogramowania w firmach i instytucjach.

Zadania:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem stacji roboczych oraz urządzeń przenośnych
  i peryferyjnych,
 • bieżąca pomoc dla użytkowników (Helpdesk) w zakresie sprzętu oraz oprogramowania,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz telekomunikacyjnego i oprogramowania,
 • konfiguracja sprzętu oraz systemów operacyjnych i oprogramowania,
 • nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną,
 • wdrożenie i prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • przeprowadzanie okresowych audytów sprzętu i oprogramowania w firmie.

Predyspozycje / kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców:

 • wykształcenie informatyczne (niekoniecznie wyższe),
 • dobra znajomość systemów Windows XP/Vista/7/Linux,
 • dobra znajomość zagadnień sieciowych i teleinformatycznych,
 • dobra znajomość rynku sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office 2003/2007/2010,
 • dobra znajomość systemów ewidencjonowania sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami etykietującymi,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy.

 


Wykres 6Kompetencje najczęściej wymagane przez pracodawców na stanowisku IT Support/serwisant/konsultant/informatyk[i]

Wynagrodzenie

Serwisant zarabia średnio od 1800 do 4000 złotych brutto.[i]
Na podstawie analizy ofert pracy skierowanych do absolwentów kierunków ścisłych składanych przez pracodawców w latach 2005-2010 za pośrednictwem Biura Karier UMK (oprac. Tomasz Jankowski)