Kontakt

Fundacja Rozwoju Wolontariatu

ul.3 Maja 18/1
20-078 Lublin
Tel./fax: (81) 532-01-83

biuro@frw.org.pl

Strona internetowa
Misja organizacji
 • Tworzenie warunków dla systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Fundacja ma na celu także promowanie idei wolontariatu a przez to zaangażowanej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy wśród Polaków.

  W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną metodą budowania kapitału społecznego, dlatego szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi różnych środowisk – studentów, uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych - na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program „PROJEKTOR – wolontariat studencki", którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Profil działalności
 • kulturalno-artystyczno-społeczny
 • naukowo-edukacyjny
Obszary działalności
 • działalność charytatywna
 • promocja i organizacja wolontariatu
Komu pomagamy?
 • Dzieci i młodzież ze szkół w miejscowościach i wsiach poniżej 20 tys. mieszkańców w całej Polsce.
Jak pomagamy?
 • Naszym celem jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością i wiedzą studentów, którzy przekazują pozytywne wzorce osobowe i swoją postawą zachęcają uczniów do dalszego rozwoju. Podstawą działalności studentów są projekty edukacyjne.
   
 • Program skutecznie łączy środowisko szkolne i akademickie dając możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Program wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, daje wgląd w najnowocześniejsze poglądy na edukację widziane oczami aktywnych, pełnych energii studentów.
Poszukiwani wolontariusze
Zasady współpracy z wolontariuszami

 

 • Pracę studentów koordynuje Regionalny Koordynator Programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Koordynator pomaga studentom w rejestracji w bazie programu, a także kontaktuje ich z istniejącymi już grupami wolontariuszy oraz ze szkołami i pomaga w założeniu własnej grupy. Jest również osobą, która pomaga studentom w opracowywaniu scenariuszy projektów i ich rejestracji w internetowej bazie PROJEKTORA.