Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020 są skierowane do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia te mają na celu odkrycie i pobudzenie potencjału przedsiębiorczego u młodych osób oraz ich dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy z własnym pomysłem na zatrudnienie.

Pierwsza edycja zajęć z zakresu przedsiębiorczości została zrealizowana w latach 2013-2014.

Trwają zajęcia w ramach drugiej edycji: www.biurokarier.umk.pl/ii-edycja-2014

Liczba miejsc: 50 (30 kobiet i 20 mężczyzn).

Wydziały objęte projektem: WFAiIS, WCh, WBiOS, WMiI oraz WSP

W ramach projektu (kurs przedsiębiorczości):

  50 uczestników wyjedzie na weekendowe szkolenie „Odkryj w sobie przedsiębiorcę”

        (27-28 września 2014 r.),

  25 uczestników stworzy swój biznesplan podczas weekendowych zajęć stacjonarnych i on-line

        (trzy weekendy w okresie od października 2014 do stycznia 2015),

  10 uczestników otrzyma możliwość wyjazdu w dowolne miejsce w świecie na praktyki lub wizyty studyjne (dofinansowanie do 5 tys. zł).

Wszelkie działania w ramach kursu (szkolenia, wyjazdy) dla uczestników są całkowicie bezpłatne.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu UMK w Europie 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zajęciach z zakresu przedsiębiorczości mogą wziąć udział studenci UMK, którzy nie byli dotychczas beneficjentami projektu UMK w Europie 2020 dla żadnego z zadań, studiujący na jednym z wymienionych poniżej kierunków studiów:

Wydział Chemii

 • Chemia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Automatyka i Robotyka
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka stosowana

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Informatyka
 • Matematyka (także studenci kierunku matematyka i ekonomia)

Wydział Sztuk Pięknych

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Grafika
 • Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
 • Krytyka Artystyczna
 • Malarstwo
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Rzeźba

1. Jestem studentką  / studentem międzyobszarowych studiów matematyka i ekonomia, czy mogę wziąć udział w projekcie?

Tak. Studenci kierunku „matematyka z ekonomią” mogą być uczestnikami projektu , o ile w toku studiów uzyskają dyplom licencjata WMiI lub / i zamierzają kontynuować naukę na WMiI, na studiach magisterskich.

2. Jestem absolwentką / absolwentem wskazanych w projekcie kierunków, czy mogę wziąć udział w projekcie?

Nie. Uczestnikiem projektu mogą być tylko studenci wskazanych wydziałów / kierunków, tj. osoby, które w dniu pierwszego wsparcia (szkolenie wyjazdowe) posiadają status studenta.

3. Brałam / brałem udział w pierwszej edycji kursu przedsiębiorczości, niestety zakończyłam / zakończyłem szkolenie  po pierwszym wsparciu (szkolenie wyjazdowe) , czy mogę raz jeszcze aplikować do projektu?

Nie. Niestety, osoby biorące udział w I edycji  kursu przedsiębiorczości, które zakończyły udział w projekcie (bez względu na etap)  nie mogą brać udziału w nowej rekrutacji.

4. Termin rozpoczęcia kursu / wyjazdu… dlaczego został ustalony już na wrzesień?

Termin pierwszego wsparcia (szkolenie wyjazdowe) został celowo zaplanowany na wrzesień (pierwsza połowa / początek drugiej połowy września) ze względu na… pogodę :-) Podczas wyjazdu, oprócz szkolenia „Odkryj w sobie przedsiębiorcę” (5 h dziennie) przewidziane są także zajęcia integracyjno-motywacyjne, które odbywają się na świeżym powietrzu (gry i zabawy zespołowe). Studenci pierwszej edycji nie mieli łatwo, kiedy trzeba było strzelać z luku do tarczy w zimny listopadowy wieczór, przy niesprzyjającej aurze :-) Stąd też pojawił się pomysł wcześniejszego terminu, aby uczestnicy mogli w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji ;-) Uczestnictwo w pierwszym szkoleniu już we wrześniu, z pewnością będzie doskonałym sposobem na rozpoczęcie nowego roku akademickiego ;-)

5. Czy uczestnik ponosi jakiekolwiek koszty uczestnictwa w projekcie?

Nie. Szkolenia odbywają się w ramach projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dla wszystkich uczestników są całkowicie bezpłatne.

6. Czy podczas drugiego etapu szkolenia można pisać biznesplan z dowolnej branży / dziedziny?

Tak. Należy jednak pamiętać, że po zakończeniu szkolenia z pisania biznesplanów odbywają się obrony, a w każdej edycji kursu przedsiębiorczości, dla 10 autorów najlepszych biznesplanów przewidziane jest wsparcie (do 5 tys zł na praktyki lub wizyty studyjne). Środki te można przeznaczyć na praktykę lub wizytę studyjną związaną z branżą, obszarem tworzonego biznesplanu. Stąd warto tworzyć swój plan biznesowy pod kątem realnych zainteresowań i planowanego rozwoju – nie tylko „ot tak, na potrzeby kursu”.