Autor: Agnieszka Szymańska; Biuro Karier UMK, w ramach projektu "Kompetencje dla przyszłości"
Data modyfikacji: 1.12.2011

Programista

Programiści opracowują (kodują) i wdrażają do użytku programy komputerowe w różnych językach (np. C, C++,C#, Java, PHP, …), jednakże zazwyczaj specjalizują się w jednym z nich. Zanim to jednak nastąpi, muszą określić jego założenia, wiedzieć do czego ma służyć oraz na jakim sprzęcie ma działać i z jakimi innymi programami ma współpracować.

Obszar specjalizacji programistów dzieli ich na różne grupy, m.in.:

·         programiści aplikacji- tworzą aplikacje, programy o różnym zastosowaniu np. edytory, programy graficzne, statystyczne wykorzystywane rzesze użytkowników i inne wspomagające m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem. Coraz bardziej popularną odmianą są programiści aplikacji webowych, którzy tworzą aplikacje działające w środowisku www.

·         programiści systemowi- rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego np. systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych czy sterowniki np. sterujące procesami technologicznymi i produkcyjnymi.

·         programista systemów łączności- tworzy programy związane z obsługą sieci komputerowych, opracowuje tzw. oprogramowanie wykorzystywane w transmisji danych.

Zawodami pokrewnymi programisty są następujące stanowiska: projektant oprogramowania, inżynier oprogramowania, analityk systemowy, analityk baz danych,

Zadania:

·         kodowanie oprogramowania w danym języku,

·         dbanie o poprawność tworzonego kodu – analiza i w razie potrzeby korekta aplikacji,

·         tworzenie dokumentacji,

·         stała współpraca z innymi specjalistami.

Predyspozycje / kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców

·         wykształcenie wyższe informatyczne,

·         znajomość zasad bezpiecznego i optymalnego programowania,

·         doświadczenie na stanowisku projektanta lub programisty,

·         bardzo dobra, praktyczna znajomość obiektowego języka programowania,

·         dobra, praktyczna znajomość realnych baz danych, w zakresie programowania, projektowania oraz optymalizacji struktur danych,

·         znajomość zagadnień sieciowych, kryptograficznych,

·         terminowość, rzetelność, dokładność, odporność na stres,

·         dobra znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,

·         umiejętność pracy w zespole.

Wykres 3Kompetencje najczęściej wymagane przez pracodawców na stanowisku programista[i]

Droga na stanowisko programisty i możliwości rozwoju

Programista może liczyć na ciekawe oferty pracy połączone z możliwością samorealizacji i awansu. Wyższe wykształcenie techniczne lub informatyczne pomaga zdobyć stanowisko programisty i choć nie ma sprecyzowanej specjalizacji, którą przyszły programista powinien ukończyć, to wśród preferencji znajduje się inżynieria oprogramowania. Zawód programisty wymaga bieżącej wiedzy w dziedzinie nowoczesnych technologii - najnowszych osiągnięć, nowinek technicznych, ale także wiedzy z innych dziedzin. Niezwykle przydaje się znajomość języka angielskiego, by zdobywając wiedzę móc korzystać z wielu publikacji fachowych. Programista może pracować we własnej firmie, w grupie innych programistów lub jako freelancer.

Wynagrodzenie

Górną granicę wynagrodzenia trudno określić, jednakże nie oznacza to, że początkujący programista może liczyć na kokosy. Nie wystarczy opanowanie biegłe jednego języka, by dobrze zarabiać. Zawód programisty wymaga ciągłego doskonalenia się, poznawania nowych języków a także technik programowania i środowisk programistycznych, wówczas możemy liczyć na ciekawe projekty za którymi w ślad idą duże pieniądze. Średnie wynagrodzenie programisty wynosi 2-12 tys. zł netto.[i]
Na podstawie analizy ofert pracy skierowanych do absolwentów kierunków ścisłych składanych przez pracodawców w latach 2005-2010 za pośrednictwem Biura Karier UMK (oprac. Tomasz Jankowski)