Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej służy popieraniu badań historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniau i upowszechnianiu historii, tradycji i dzidzictwa ideowego Armii Krajowej oraz dziejów wojskowej służby kobiet i upamiętnianiu tradycji tej służby.

EMIC EMIC

 

Fundacja EMIC od 2015 roku wspiera migrantów/migrantki i uchodźców/uchodźczynie w stawianiu pierwszych kroków w Polsce. Dążymy do tego, aby wspierane przez nas osoby osiągały niezależność: dobrze poznały język polski i polską kulturę, potrafiły się odnaleźć w nowej codzienności i stawały się jej częścią oraz były niezależne finansowo.