Czekamy na wasze pytania i opinie!

Aby dodać wpis należy się zalogować za pomocą e-maila uczelnianego przez Centralny Punkt Logowania UMK
(trzeba wpisać login i hasło konta studenckiego, absolwenckiego lub pracowniczego UMK).

Fora dyskusyjne Fora dyskusyjne

Powrót

Regulamin Forum

Regulamin Forum
Odpowiedź
19.06.12 13:19
 1. Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwane dalej Administratorem, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forach Internetowych w serwisach biurokarier.edu.pl zwanych dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.
 2. Dostęp do Forum posiadają studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiadający konta e-mail w domenie umk.pl, którzy zalogują się i skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.
 3. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych, lub treści, których jedynym celem jest wywołania kłótni (tzw. trolling).
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punktach 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia punktach 4, 5 i 6 regulaminu. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.
 10. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Administratora.
 11. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do zamykania, przenoszenia lub wydzielania wątków rozmowy jak i poszczególnych wypowiedzi użytkowników Forum, jeśli te nie są zgodne z tematem rozmowy, tematem działu, w którym są umieszczone, lub nie odpowiadają tematyce forum.
 12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
0 (0 Głosy)