Zestawienie informacji i linków do stron internetowych organizacji działających na uniwersytecie.
Znajdziesz na nich aktualne informacje o tym, co się dzieje na uczelni oraz ofertę edukacyjno-kulturalną organizacji studenckich.