Promocja Edukacyjna UMK

Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy

Dni Kariery 2015

Studenci chcą się dokształcać

Co jest najważniejsze na rynku pracy?

  • Opinia Tomasza Jankowskiego, doradcy zawodowego i koordynatora Modelu Kompetencji Zawodowych

  • Wnioski z badania zapotrzebowania na kompetencje zawodowe - wyniki badania "Zapotrzebowania pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych" (2010)

Kursy i szkolenia w ramach projektu „Kompetencje Dla Przyszłości" w roku akademickim 2012/2013

  • Wywiad z Marcinem Lubnau, specjalistą ds. promocji i organizacji projektu Kompetencje Dla Przyszłości
  • plik mp3

Jak radzić sobie po studiach na rynku pracy?

UMK realizuje projekt "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK"

Kompetencje dla przyszłości

Oswoić Assessment Centre

Niestandardowe metody poszukiwania pracy

  • Artykuł napisany przez Katarzynę Jagiełkę, doradcę zawodowego Biura Karier UMK
  • plik pdf

Promocja po angielsku

  • Pierwsza wzmianka w prasie dotycząca utworzenia pierwszego w Polsce Biura Karier, czyli Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • plik pdf