Web Content Display Web Content Display

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Dominiki Emilii Gontarek, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Web Content Display Web Content Display

Kurator sądowy

 

 

 

Opis stanowiska

Kurator sądowy to osoba, która realizuje określone przez prawo zadania, ma rzecz sądu rodzinnego oraz karnego. Zajmuje się resocjalizacją skazanych (działania o charakterze wychowawczym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym).

 

Kategoria pracy: Prawo i dziedziny pokrewne

 

Akty prawne regulujące zawód kuratora sądowego:

·         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 1959 r. o kuratorach sądowych dla nie-letnich (Dz. U. nr 18, poz. 113)

·         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz. U. nr 12, poz. 80)

·         Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997.90.557)

·         Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- profilaktyka wychowawcza,

- prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjno-wychowawczych,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- prowadzenie dokumentacji osobo poznawczej,

- kontrola podopiecznego w jego środowisku lokalnym.

 

Obowiązki:
- egzekwowanie realizacji przez skazanych obowiązków,

- zapobieganie negatywnym przejawom niedostosowania społecznego,

- sprawowanie dozorów/nadzorów,

- udzielanie pomocy postpenitencjarnej

 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Wynagrodzenie kuratorów na równorzędnych stopniach jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej, którą ustalono w wysokości 1667,70 zł.

Podczas rocznej aplikacji (wstęp do zawodu) – kurator sądowy zarabia 1300 złotych netto.

Początkujący kurator zarabia około 3000 – 3300 złotych na rękę. Na tę pensję składają się:

  • Pensja zasadnicza – w wysokości 2000 – 2500 zł netto
  • Dodatek terenowy – w wysokości około 800 zł netto

Doświadczeni kuratorzy – z minimum 3 letnią praktyką mogą starać się o stanowisko starszego kuratora sądowego – starszy kurator sądowy zarabia około 4000 złotych netto.

Kurator zawodowy może zarobić miesięcznie średnio około 3500-5900 zł. Wszystko zależy od zajmowanego stopnia. 10% wszystkich kuratorów sądowych działających na terenie Polski otrzymuje pensję niższą niż 2400 zł. Do pensji stałej często dochodzą różnego typu dodatki w postaci dodatków terenowych czy patronackich.

Czas pracy kuratora sądowego określony jest wymiarem jego zadań.

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

By dostać się na stanowisko kuratora sądowego, należy skończyć kierunki studiów takie jak: pedagogika, psychologia, socjologia, prawo lub inne z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych.

Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko kuratora sądowego wymaga się niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

Kuratorem może być osoba o nieskazitelnym charakterze.

Wymagane predyspozycje i kompetencje: komunikatywność, budowanie relacji, zaangażowanie, wytrwałość i konsekwencja, asertywność, mobilizowanie innych.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

 

Możliwość udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

Możliwość awansowania na wyższe stopnie służbowe:

- kurator zawodowy,

- starszy kurator zawodowy,

- kurator specjalista.

Kolejne stopnie służbowe kuratorzy mogą uzyskać po 3 latach wyróżniającej się pracy, od dnia ostatniego awansu.

 

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Miejscem pracy kuratorówsą zamknięte placówki i zakłady, w których przebywają podopieczni kuratorów, tj. zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki leczniczo-rehabilitacyjne oraz środowisko, w jakim na co dzień przebywają osoby objęte nadzorem kuratora sądowego.

 

Źródła ofert pracy: strona internetowa sądów rejonowych, okręgowych