Inicjator powstania Biur Karier w Polsce

Fragment przemówienia Johna Franksa z okazji X-lecia Biura Karier Uniwersytet Mikołaja Kopernika

(…) Kiedy przejechałem do Polski w 1967 roku, od razu poczułem szacunek i sympatię dla tego wspaniałego kraju. Zacząłem uczyć się języka polskiego i tak moja przyjaźń z Waszą ojczyzną trwa do dziś.

W połowie 1980 roku zostałem Dyrektorem Biura Karier w Hull. Był to czas, kiedy czuło się, że Polska w końcu wyjdzie z zimnego cienia komunizmu. Wierząc w zmiany, jakie dokonają się w najbliższym czasie, próbowałem dowiedzieć się czy studenci i absolwenci polskich szkół wyższych mają wsparcie w planowaniu kariery zawodowej. Odkryłem, że „planowanie” było w dużej mierze w rękach rządu, co miało wpływ na podejmowanie decyzji przez studentów i absolwentów. Wtedy powziąłem postanowienie, że wrócę tu jak tylko pojawią się warunki sprzyjające zmianie tej sytuacji.

Taka okazja pojawiła się po koniec lat osiemdziesiątych. Tygodniowa wizyta studyjna finansowana przez Unię Europejską w 1990 r., wakacje w Polsce, przypadkowe spotkanie przy filiżance herbaty na Uniwersytecie w Hull z Jerzym Kleniewskim (konsul RP w Nowym Jorku), spotkanie w Warszawie z Januszem Kochanowskim (konsul RP w Londynie , te wszystkie wydarzenia otworzyły wiele drzwi (od biura Lecha Wałęsy w Gdańsku po siedzibę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie). Wiele zawdzięczam tym osobom i dziękuję za ich pomoc. Dr Bartek Piotrowski przeczytał mój raport z wizyty studyjnej. Zaproponował zapoznanie się z systemem szkolnictwa wyższego w Polsce i odnalezienie miejsca, gdzie będą sprzyjające warunki pozwalające na założenie Biura Karier i wsparcie go w dalszej działalności. W 1992r. wybór padł na Toruń. Po pierwsze, dlatego, że to nie była Warszawa. Po drugie, mój Uniwersytet miał podobny program akademicki. Po trzecie, mogłem polegać na zdolnościach organizacyjnych i inspirujących pomysłach pani Ewy Derkowskiej-Rybickiej z Działu Współpracy z Zagranicą oraz wizji i entuzjazmowi pani Krystyny Dowgiałło, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Razem z nimi uczestniczyłem w wyborze pierwszej kadry i w ten oto sposób w 1993 roku doszło do otwarcia pierwszego Biura Karier w Polsce (…)

 


 

Za każdym razem kiedy Jonh Franks przekraczał próg naszego Biura Karier, natychmiast wszyscy czuliśmy jego ciepło, serdeczność, wielką sympatię. Jego charakterystyczny głos, specyficzny śmiech, sposób powitania z nami dodawał niezwykłej energii i poczucia, że z nim wszystko jest możliwe. Borykaliśmy się z różnymi wyzwaniami i problemami na przestrzeni lat, a on zawsze służył radą i pojawiał się wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny. Był niezwykle zaangażowany w nasze działania, projekty i rozwój. Mieliśmy wyjątkowy przywilej uczenia się doradztwa od niego i jego pracowników na Uniwersytecie w Hull. Pragnął, aby nasz przykład zapoczątkował sieć Biur Karier w Polsce. Tak też się stało. Jonh, zwany przez nasz Dżonkiem, miał osobisty wkład w powstanie i rozwój nowych Biur Karier w Polsce. Myślę, że dzisiaj byłby dumny z owoców swojej inicjatywy. Nie ma go z nami fizycznie, ale jego duch i pamięć o nim ciągle jest świeża i dodaje, jak dawniej, pozytywnej energii do dalszych działań.

Zespół Biura Karier UMK w Toruniu

Tablica została odsłonięta 5 września 2013 podczas obchodów XX-lecia istniania Biura Karier UMK. Uroczystego odsłonięcia dokonały Pani Prorektor ds. Kształcenia Beata Przyborowska oraz Pani Kierownik Biura Karier UMK Ewa Banaszak.

Ławeczka z tablicą pamiątkową znajduje się przy siedzibie biura przed budynkiem DS nr 11.