Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu:

  • bezterminowy
  • krótkoterminowy
  • jednorazowy
  • okresowy
  • indywidualny
  • grupowy

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.


Zostań WOLONTARIUSZEM, jeśli:

  • nie wiesz co zrobić z wolnym czasem
  • chcesz zdobyć umiejętności, doświadczenia zawodowe i życiowe
  • odczuwasz chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego

Blog E-wolontariatu to miejsce, w którym promowane są najciekawsze akcje i społeczności z Polski i świata, dostarczane ciekawostki z zakresu wykorzystania nowych technologii w projektach społecznych i praktycznych porad, dotyczących współpracy z internetowymi społecznościami. Na łamach bloga można znaleźć również kalendarz ciekawych wydarzeń i giełdę ogłoszeń e-wolontariackich.