Termin: kwiecień - wrzesień 2015

Szczegóły: 10 uczestników kursu otrzyma środki pieniężne (do 5 tys. zł. każda osoba) na sfinansowanie wyjazdu studyjnego lub odbycie praktyk w renomowanych zagranicznych lub polskich przedsiębiorstwach z branż wskazanych w biznesplanach. Wizyty studyjne lub praktyki zostaną przyznane na podstawie indywidualnie sporządzonych kosztorysów. Koszty obejmą wydatki związane z przejazdami, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi opłatami związanymi z udziałem w wyjazdach/praktykach.

Rezultaty: Nagrodzeni uczestnicy dzięki wyjazdom studyjnym lub praktykom zgodnym z obszarami prowadzenia planowanej działalności sprawdzą jak w praktyce funkcjonuje branża, w której chcieliby w przyszłości prowadzić własna działalność gospodarczą.