Praktyki zawodowe – kierunek grafika

Studenci kierunku grafika odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, drukarniach i innych miejscach, gdzie mają szansę doskonalić umiejętności zawodowe uzyskane podczas studiów.

Prace wykonywane najczęściej podczas praktyk to projektowanie materiałów promocyjnych, wydawnictw książkowych, animacji, materiałów na strony www itp.

 

Zachęcamy do kontaktu z instytucjami kultury oraz firmami,  które przyjmowały studentów na praktyki, takimi jak m.in.:

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” csw.torun.pl

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” odnowa.umk.pl

Galeria Sztuki ‘Wozownia” wozownia.pl

Studio Oczy oczy.com.pl

Wydawnictwo TAKO www.tako.biz.pl

Agencja Reklamowa Graf www.graf.torun.pl

 KNOW IT POLSKA  knowit.com.pl

Spod Lady / Agencja interaktywna 3xW,  praca@3xw.pl

VIS-MEDIA  www.vismedia.com.pl

Vivid Games S.A.  www.vividgames.pl

Serwis:  otworzksiazke.pl

Agencja Managerska VIP for You vip4u.pl

5D Grupa grupa5d.pl

miejskie domy kultury

W znalezieniu miejsca praktyk pomoga także Biuro Karier UMK - w tej sprawie można skontaktować się z p. Ewą Banaszak: 56 611 47 71, Ewa.Banaszak@umk.pl

 

Studenci mogą odbywać praktyki w instytucjach i firmach w całej Polsce. Istnieje również możliwość zaliczenia praktyki za granicą w ramach programu Erasmus.

Praktyki można rozpocząć już po drugim roku studiów i powinny odbywać się podczas wakacji. Czas trwania praktyk to trzy tygodnie.

Dokumenty przygotowywane przez studenta przed rozpoczęciem praktyki i przedstawiane koordynatorowi do zaakceptowania:
- umowa o odbywaniu studenckiej praktyki zawodowej (w dwóch egzemplarzach – dla Wydziału i pracodawcy) - umowę wypełnia student, podpisuje ją pracodawca, potem należy ją przedstawić koordynatorowi z pozostałymi dokumentami wymienionymi poniżej.
- plan praktyki zawodowej ustalony z osobą odpowiedzialną w zakładzie pracy
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy (NNW)- można wykupić całoroczne ubezpieczenie na uczeni, lub ubezpieczyć się tylko na okres odbywania praktyk w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.


Dokumenty przygotowywane przez studenta po zakończeniu praktyki i przedstawiane koordynatorowi do zaakceptowania:

- dziennik praktyki zawodowej

- formularz oceny praktykanta

- zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej

- wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej

Po zakończeniu praktyk należy przedstawić komplet dokumentówkoordynatorowi, a nastepnie złozyć go w dziekanacie. Na tej podstawie praktyka zostanie zaliczona w USOS.


Dokumenty dotyczące praktyk można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Sztuk Pięknych UMK: https://art.umk.pl/student/praktyki/

 

Wszelkich informacji udzieli koordynator praktyk:

dr Krzysztof Skrzypczyk

krzysztof.skrzypczyk@umk.pl