Mentoring dla studentów -

w Akademickich Biurach Karier

Termin: 22.09.2016

Godziny: 10.00 – 17.00

Miejsce: Biuro Karier UMK, Gagarina 33, 87-100 Toruń

Prowadząca: Ałła Witwicka-Dudek
Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Doradca kariery, Coach ICC , koordynator programu mentoringowego realizowanego w Biurze Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

O szkoleniu

Program „Mentoring dla studentów ” to unikalny program zorientowany na osiąganie celów i rezultatów w  rozwoju zarówno  zawodowym jak  i osobistym studentów i absolwentów uczelni wyższych. Model  wspomagania młodych osób  w osiąganiu ich celów  w oparciu o ich potencjał  z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora powstał na bazie współpracy i wymiany doświadczeń  z partnerami z Niemiec (Career Service Universität Potsdam)  oraz Wielkiej Brytanii (Polish Psychologists Association, Londyn) dodatkowo zweryfikowany w biurach karier

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od roku 2010 zrealizowało pięć edycji programu Mentoring dla Studentów. W tym czasie indywidualną pracę z Mentorem podjęło ponad 100 osób.

Korzyści, jakie odnoszą studenci, budując swoją przyszłość edukacyjną czy zawodową w relacji z doświadczonym specjalistą lub menadżerem, zachęcą do multiplikowania programu w biurach karier innych uczelni.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników Akademickich Biur Karier do wprowadzania podobnego programu na uczelni. Szkolenie jest dedykowane osobom, które chcą tworzyć i monitorować programy  mentoringowe w swoich uczelniach i chcą być wewnętrznymi specjalistami w tej dziedzinie.

Program szkolenia

godz. 10.00 – 17.00

Przerwa obiadowa 14.00- 14.30 

1.       Mentoring jako strategia wspierająca rozwój osobisty i zawodowy oraz  proces  przekazywania zasobów siłą autorytetu

2.       Główne funkcje i zadania, jakie spełnia mentoring w odniesieniu do wielostronnego rozwoju mentee

3.       Rodzaje mentoringu – rozwojowy, zawodowy, naukowy, indywidualny, grupowy

4.       Korzyści dla organizatorów oraz uczestników programu „Mentoring dla studentów” i procesu mentoringu

5.       Kluczowe etapy  i zasady w procesie wdrażania programu mentoringu na uczleni

·         lobbing wewnętrzny i budowanie kontaktów

·         działania promocyjne

·         rekrutacja mentorów i mentee,

·         etap szkoleniowy

·         wspieranie procesu mentoringu

·         ewaluacja i zakończenie programu

6.       Dokumentowanie  i rozliczanie procesu mentoringu

7.       Koszty wdrożenia  i realizacji programu mentoringu dla studentów

8.       Podsumowanie szkolenia

Oczekiwane efekty szkolenia:

Uczestnicy poznają specyfikę mentoringu, jego główne założenia i korzyści jakie mogą płynąc z programu dla Uczelni a z procesu i relacji z mentorem dla studentów . Uczestnicy będą potrafili zaplanować i zorganizować  program mentoringowy na własnej uczelni.

Koszt: 250 PLN + 23%VAT.  Istnieje możliwość zwolnienia z VAT po podpisaniu stosownego oświadczenia przez osobę upoważnioną do zaciągania  zobowiązań wobec Jednostki, że Państwa uczelnia należy  do sektora finansów publicznych,  udział w  szkoleniu  stanowi usługę kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany w całości lub w przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Wykonawca szkolenia  przekaże Uczestnikowi informacje na temat szczegółów płatności po przesłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.09.2016.

Form
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.

Rezerwacja noclegu

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokojach gościnnych UMK w DS 11. w krzystnych cenach: pokój jednososobowy - 70 zł., pokój dwuosobowy 60 zł. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rezerwacją, prosimy o podanie dat noclegu i typu pokoju w poniższym formularzu.

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.