Bezpieczeństwo zakupów online Bezpieczeństwo zakupów online

Tytuł projektu:

Bezpieczeństwo transakcji płatniczych podczas zakupu biletu na stronie clictick.com oraz poczucie bezpieczeństwa użytkowników podczas użytkowania strony

 

Czas realizacji projektu:

4 marca – 7 kwietnia 2017 r. 

 

Problem:

Niskie bezpieczeństwo transakcji płatniczych podczas zakupu biletów na stronie clictick.com oraz brak poczucia bezpieczeństwa użytkowników podczas użytkowania strony

 

Opis:

Zadaniem grupy projektowej było zaproponowanie nowych rozwiązań dla strony internetowej firmy MyIT, które miałyby dotyczyć nie tylko samego poruszania się po witrynie, ale również zapewniać poczucie bezpieczeństwa podczas dokonywanych transakcji. Po zapoznaniu się z problemami związanymi z użytkowaniem stron, a także zapoznaniem się z projektem strony www, grupa przeszła do planowania rozwiązań.

 

Design thinking:

Po przeprowadzonym wywiadzie, wśród studentów UMK, zebrano wszystkie potrzeby, a także czynniki, mające wpływ na wybór internautów. Grupa projektowa stworzyła model ścieżki użytkownika (klienta), dzięki czemu ukazano co kieruje użytkownikiem podczas dokonywania zakupu, a także jakie ma on obawy. Sformułowano kategorie związane z poruszaniem się po stronie, a także poczuciem bezpieczeństwa, były to m.in. regulamin, zakup online, reklama, aktualność danych, filtrowanie, aplikacja mobilna, a także czynniki bezpieczeństwa. Do wszystkich kategorii utworzono, także wnioski. Przed rozpoczęciem budowy  prototypu strony clictick.com, rozdzielono pracę na dziewięć etapów.

 

Efekt procesu:

Za najkorzystniejsze pomysły, mające przyczynić się do sprawnego poruszania się po stronie clictick.com, a także poczucia bezpieczeństwa ze strony klientów uznano, m.in. Sowę – pomocnika, której zadaniem byłaby pomoc użytkownikom, którzy wyraziliby taką chęć oraz reklamy dopasowane do indywidualnych potrzeb, ulokowane w miejscu nie zasłaniającym ekranu.

 

Prowadzący:

Tomasz Jankowski

 

W projekcie udział wzięli:

Daniel Frąckiewicz – Politologia

Milena Gruczyk – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kacper Kaźmierski – Wojskoznawstwo

Justyna Milewska – Archeologia

Marta Okonek – Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Monika Rakoczy - Politologia

Anna Straszewska - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Magdalena Sułek – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adrianna Walczak - Archeologia

Wojciech Wojsyk - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją