ASSESSMENT CENTER - PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2015 ASSESSMENT CENTER - PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2015

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

24.10.2015 godz. 9 - 16

Assessment przeznaczony dla studentów ochrony środowiska, WBIOŚ UMK, planujących pracę na stanowisku specjalista ds. ochrony środowiska.

Zgłoszenia tylko do 16.10.2015 r.

STATYSTYK / ANALITYK

07.11.2015 godz. 9 - 16

Assessment szczególnie dedykowany studentom WMiI UMK planujących pracę na stanowiskach statystyk / analityk.

Zgłoszenia tylko do 30.10.2015 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlWNeUX3VHDaLj2LeragdkoerfVHsQ8_eslQtxH6POvJpoALpcARCHIWUM (DO PAŹDZIERNIKA 2015) https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlWNeUX3VHDaLj2LeragdkoerfVHsQ8_eslQtxH6POvJpoALpc

Zmiana terminów kwietniowych sesji AC Zmiana terminów kwietniowych sesji AC

Ze względów organizacyjnych zmianie ulegną terminy kwietniowych sesji AC.


Sesja AC dla studentów Chemii 18.04.2015, zaś AC dla studentów Ochrony środowiska 25.04.2015.

Rekrutacja trwa odpowiednio do 13.04. na sesję dla WCh oraz do 20.04 dla studentów WBiOŚ. Serdecznie zapraszamy!

Statystyk, Analityk - nowy AC już w maju! Statystyk, Analityk - nowy AC już w maju!

 

Jesteś studentem WMiI UMK? Myślisz o pracy na stanowisku statystyka lub analityka?

Zapisz się na assessment i zdobądź raport o posiadanych kompetencjach, niezbędnych do pracy na stanowiskach: statystyk, analityk.

Termin sesji AC: 16.05.2015 (sobota) godzina 9.00 – 16.00

Zapisy: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

Rekrutacja trwa do 30.04.2015 r.

AC - marzec - kwiecień 2015 AC - marzec - kwiecień 2015

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń na AC: ocena kompetencji związanych z pracą na stanowiskach laboratoryjnych, i stosunkowo niewielką liczbą zgłoszeń na assessment związany z promocją instytucji kultury, w marcu 2015 przeprowadzona zostanie 8-osobowa sesja dla studentów biotechnologii.

Na miesiąc kwiecień przewidziano dwie, 4-osobowe sesje związane z pracą na stanowiskach laboratoryjnych:

18.04.2015 – AC dla studentów Ochrony środowiska

25.04.2015 – AC dla studentów Chemii

Serdecznie zapraszamy!

Assessment center - 07.02.2015 Assessment center - 07.02.2015

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, oraz Wydziału Chemii i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, do udziału w lutowych sesjach Assessment Center.

Sesje Assessment Center – kompleksową ocenę kompetencji miękkich – zaplanowano odpowiednio:

Wydział Sztuk Pięknych: ocena kompetencji związanych z pracą na stanowiskach działu promocji instytucji kultury.

Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: ocena kompetencji związanych z pracą na stanowiskach laboratoryjnych.

Planowany termin Assessmentów:sobota, 07.02.2015, godz. 9.00 – 16.00.
Miejsce: Biuro Karier UMK, DS. 11.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (/rekrutacja) do dnia 28.01.2014 r.


Udział w projekcie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w sesji oraz raport z oceną kompetencji badanych podczas assessmentu.

W sesji nie mogą brać udziału osoby, które korzystały już ze wsparcia w ramach projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" i analogicznego rodzaju wsparcia w ramach innych projektów.

Jednocześnie informujemy, iż w projekcie UMK w Europie 2020 nie przewidziano kolejnych edycji Kursu przedsiębiorczości. Udział w sesji AC nie stoi zatem w sprzeczności z późniejszym udziałem w tymże kursie

handel dziełami sztuki - rekrutacja zakończona handel dziełami sztuki - rekrutacja zakończona

Zakończyliśmy rekrutację na sesję Assessment Center, ocenę kompetencji na stanowiska pracy związane z handlem dziełami sztuki. Ilość zgłoszeń znacznie przekroczyła liczbę dostępnych miejsc. O udziale w sesji przesądzi wynik testu kompetencyjnego.

Informacje o zakwalifikowaniu na AC zostaną przesłane osobom z listy rekrutacyjnej w dniu 13.01.2015.

handel dziełami sztuki - 17 stycznia 2015 handel dziełami sztuki - 17 stycznia 2015

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, z kierunków Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Krytyka Artystyczna, Malarstwo, Ochrona Dóbr Kultury i Rzeźba, do udziału w sesji Assessment Center - kompleksowej oceny kompetencji
na stanowiska pracy związane z handlem dziełami sztuki.

Planowany termin: sobota, 17.01.2015, godz. 9.00 – 16.00.
Miejsce: Biuro Karier UMK, DS. 11.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 07.01.2014 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w sesji oraz raport z oceną kompetencji badanych podczas assessmentu.

W sesji nie mogą brać udziału osoby, które korzystały już ze wsparcia w ramach projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" i analogicznego rodzaju wsparcia w ramach innych projektów.

kierownik projektu informatycznego kierownik projektu informatycznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesjach Assessment Center, dedykowanych pracy na stanowisku: kierownik projektu informatycznego.

Sesje odbędą się w dniach:

15 listopada i 06 grudnia 2014 r. w Biurze Karier UMK.

Więcej informacji: marcin.lubnau@umk.pl

Inżynier procesu produkcyjnego - fotorelacja Inżynier procesu produkcyjnego - fotorelacja

Inżynier procesu produkcyjnego - 18.10.2014 Inżynier procesu produkcyjnego - 18.10.2014

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki stosowanej UMK, z kierunków:

 • automatyka i robotyka,
 • fizyka,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka stosowana,

na assessment inżynier procesu produkcyjnego.

Assessment będzie dotyczył kompetencji związanych z pracą na stanowiskach technicznych.

Rekrutacja trwa tylko do 10 pażdziernika 2014 r.

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego już dziś – dostępnych jest tylko 6 miejsc.

Formularz dostępny jest na stronie: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

ASSESSMENT CENTER 2014/2015 - REKRUTACJA ROZPOCZĘTA ASSESSMENT CENTER 2014/2015 - REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy rekrutację uczestników na sesje Assessment Center, w ramach projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia składają się z:

1. Rozmowy wstępnej – rozmowa doradcza bezpośrednio przed sesją Assessment Center (30 min.)

2. Sesji Assessment (6 h)

3. Rozmowy zwrotnej – przeprowadzona po sesji Assessment Center w indywidualnie umówionym terminie (1-2 h). Każdy z uczestników otrzymuje raport z oceną poziomu kompetencji i wskazówkami rozwojowymi

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 przeprowadzone zostaną 3 sesje Assessment Center w następujących terminach:

 • 18.10.2014 ocena kompetencji potrzebnych w pracy na stanowisku inżynier procesu produkcyjnego
 • 15.11.2014 oraz 06.12.2014 ocena kompetencji związanych z zarządzaniem projektem informatycznym

Formularz zgłoszeniowy: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

Termin szkolenia oraz jego tematyka mogą zostać zmienione na prośbę co najmniej 4 studentów zainteresowanych wzięciem udziału w Assessmencie.

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne.

Kto może wziąć udział: W sesji Assessment Center może wziąć udział 6 uczestników, studentów jednego z wymienionych poniżej kierunków studiów: Wydziału Chemii: Chemia (WCH), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (WBiOŚ): Biotechnologia, Ochrona środowiska, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS): Automatyka i Robotyka, Fizyka, Fizyka techniczna, Informatyka stosowana, Wydziału Matematyki i Informatyki: Informatyka, Matematyka, Wydziału Sztuk Pięknych (WSzP): Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Krytyka Artystyczna, Malarstwo, Ochrona Dóbr Kultury, Rzeźba.

Nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w kursie przedsiębiorczości w ramach tego projektu lub w innych sesjach AC prowadzonych przez Biuro Karier.

Uwaga! Najbliższa sesja Assessment Center Uwaga! Najbliższa sesja Assessment Center

Ostatnia sesja Assessment Center w tym roku akademickim! Skorzystaj z okazji! Zapraszamy studentów WCh i WBiOŚ 07.06.2014 (sobota) na sesję: Assessment Center na stanowiska laboratoryjne

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 02.06.2014. Formularz zgłoszeniowy

inżynier procesu produkcyjnego raz jeszcze inżynier procesu produkcyjnego raz jeszcze

Rozpoczynamy rekrutację na ostatnią przed wakacjami sesję Assessment Center. W związku z dużym zainteresowaniem poprzednią sesją, podczas czerwcowego assessmentu zostanie powtórzony temat: inżynier procesu produkcyjnego.

Sesja odbędzie się w dniu 07.06.2014 r. w Biurze Karier UMK.

Osoby, które w wyniku przeprowadzonego testu kompetencyjnego, znalazły się na liście rezerwowej, a są zainteresowane kolejnym terminem sesji, prosimy tylko o mailowe potwierdzenie chęci uczestnictwa / pozostania na liście rekrutacyjnej.

Osoby, które nie wypełniały dotychczas testu i chciałyby dopisać się do listy rekrutacyjnej proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 28.05.2014.

Formularz dostępny jest na stronie: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

Majowy Assessment Center - 17.05.2014 Majowy Assessment Center - 17.05.2014

Rozpoczynamy rekrutację na majową sesję Assessment Center.

Tym razem, zapraszamy w szczególności studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej UMK, z kierunków:

 • automatyka i robotyka,
 • fizyka,
 • fizyka techniczna,
 • i informatyka stosowana.

Assessment będzie dotyczył kompetencji związanych z pracą na stanowiskach technicznych.

Temat sesji: inżynier procesu produkcyjnego

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego już dziś – dostępnych jest tylko 6 miejsc.

Formularz dostępny jest na stronie: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

Przypominamy, iż w zajęciach nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w kursie przedsiębiorczości w ramach UMK w Europie 2020 lub planują wzięcie udziału w kursie przedsiębiorczości w następnej edycji, oraz osoby, które korzystały już z sesji Assessment Center w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Handel działami sztuki – zakończenie rekrutacji Handel działami sztuki – zakończenie rekrutacji

Zakończyliśmy rekrutację na sesję AC badającą kompetencje związane z handlem dziełami sztuki. Do dnia dzisiejszego (04.04.2014) otrzymaliśmy 28 zgłoszeń. Wszystkim zweryfikowanym kandydatom prześlemy test kompetencyjny, którego wynik zadecyduje o udziale w sesji.

Ze względu na duże zainteresowanie w/w tematem, ustalamy termin kolejnej sesji AC związanej z handlem dziełami sztuki na 07.06.2014 r.

Szczegółowe informacje nt. czerwcowego assessmentu przekażemy po ustaleniu wyników obecnej rekrutacji.

Handel działami sztuki – dodatkowy termin AC Handel działami sztuki – dodatkowy termin AC

W związku z dużym zainteresowaniem sesją Assessment Center - kompleksowej oceny kompetencji na stanowiska związane z handlem dziełami sztuki, uruchamiamy dodatkowy termin sesji Assessment Center (AC).


Planowany termin przeprowadzenia kolejnego AC:
sobota, 12.04.2014, godz. 9.00 – 16.00.

Miejsce: Biuro Karier UMK, DS. 11.
 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja) do dnia 04.04.2014.
 

Na sesję szczególnie zapraszamy studentów Wydziału Sztuk Pięknych.
 

Przypominamy, iż w zajęciach nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w kursie przedsiębiorczości w ramach UMK w Europie 2020 lub planują wzięcie udziału w kursie przedsiębiorczości w następnej edycji.

Rekrutacja na AC 22.03.2014 – zakończona Rekrutacja na AC 22.03.2014 – zakończona

Zakończyliśmy rekrutację na sesję Assessment Center w dniu 22.03.2014 (handel dziełami sztuki).

Bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Osoby, które wypełniły formularz rekrutacyjny, po wstępnej / formalnej weryfikacji przesłanych zgłoszeń otrzymają na swoją skrzynkę mailowa zaproszenie do wypełnienia dodatkowego testu rekrutacyjnego.

Test zostanie wysłany w dniu dzisiejszym (17.03.2014).

Odpowiedzi prosimy udzielić do środy 19.03.2014 godziny 16.00.

Ocena kompetencji związanych z handlem dziełami sztuki - AC 22.03.2014 Ocena kompetencji związanych z handlem dziełami sztuki - AC 22.03.2014

Kontynuujemy rekrutację na sesję Assessment Center, która odbędzie się w dniu 22.03.2014 (sobota). Sesja będzie dotyczyła oceny kompetencji związanych z handlem dziełami sztuki.

Na sesję szczególnie zapraszamy studentów Wydziału Sztuk Pięknych.

Przypominamy, iż w zajęciach nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w kursie przedsiębiorczości w ramach UMK w Europie 2020 lub planują wzięcie udziału w kursie przedsiębiorczości w następnej edycji.

Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja) będzie aktywny do poniedziałku 17.03 do godziny 16.

Uczestnikiem sesji może być osoba, która:

 • na dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia (rozmowa wstępna przed sesją AC / sesja AC) jest studentem jednego z wymienionych kierunków studiów: Chemia (WCH), Biotechnologia (WBiOŚ), Ochrona środowiska (WBiOŚ), Automatyka i Robotyka (WFAiIS), Fizyka (WFAiIS), Fizyka techniczna (WFAiIS), Informatyka stosowana (WFAiIS), Informatyka (WMiI), Matematyka (WMiI), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (WSzP), Grafika (WSzP), Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (WSzP), Krytyka Artystyczna (WSzP), Malarstwo (WSzP), Ochrona Dóbr Kultury (WSzP), Rzeźba (WSzP);
 • nie korzystała dotychczas ze wsparcia w ramach projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020";
 • nie korzystała dotychczas z analogicznego rodzaju wsparcia w ramach innych projektów.

AC NA STANOWISKA LABORATORYJNE - ZAKOŃCZONE AC NA STANOWISKA LABORATORYJNE - ZAKOŃCZONE

W dniach 25.01.2014 oraz 21.02.2014 zostały przeprowadzone sesje Assessment Center związane z oceną kompetencji potrzebnych w pracy na stanowiskach laboratoryjnych.

Spotkały się one z dużym zainteresowaniem wśród studentów WCh i WBiOŚ.

W chwili obecnej rekrutacja na sesję AC na stanowiska laboratoryjne została zakończona. 

Pozostajemy jednak otwarci na organizację ww. tematu sesji w przyszłości. Osoby zainteresowane, spełniające kryteria uczestnictwa w Projekcie, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na omawiany assessment bezpośrednio na adres e-mail: marcin.lubnau@umk.pl. W przypadku rozpoczęcia nowej rekrutacji na sesję AC na stanowiska laboratoryjne informacje zostaną udostępnione w aktualnościach na stronie Projektu.

Rekrutacja na AC 21.02.2014 - zmiana tematu sesji Rekrutacja na AC 21.02.2014 - zmiana tematu sesji

W związku z dużym zainteresowaniem sesją Assessment Center – kompleksową oceną kompetencji miękkich na stanowiska laboratoryjne, zmieniamy harmonogram sesji.

W dniu 21.02.2014 zostanie przeprowadzona druga edycja Assessment Center na stanowiska laboratoryjne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14.02.2014 do godziny 12.00.

Rekrutacja zakończona

Nadal można wziąć udział w rekrutacji na sesję w dniu:

 • 22.03.2014 ocena kompetencji związanych z handlem dziełami sztuki.

Formularz zgłoszeniowy: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

 

Rekrutacja do planowanego wcześniej na ten dzień assessmentu – praca grafika/grafika komputerowego zostanie wznowiona w terminie późniejszym.

Rekrutacja na AC 25.01.2014 - zakończona Rekrutacja na AC 25.01.2014 - zakończona

Zakończyliśmy rekrutację na sesję Assessment Center w dniu 25.01.2014 (stanowiska laboratoryjne). Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszenia. W związku z tym, iż liczba zgłoszeń przekroczyła liczbę miejsc na sesji, zgodnie z regulaminem projektu, przeprowadzimy Test Kompetencyjny, którego wynik zdecyduje o pierwszeństwie uczestnictwa w Assessmencie.

Nadal można wziąć udział w rekrutacji na sesje w dniach:

 • 21.02.2014 ocena kompetencji potrzebnych w pracy grafika/grafika komputerowego
 • 22.03.2014 ocena kompetencji związanych z handlem dziełami sztuki.

Formularz zgłoszeniowy: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

O PROJEKCIE O PROJEKCIE

Biuro Karier UMK rozpoczęło rekrutację uczestników do zadania 3. Projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020” - Assessment Center - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby planujące pracę na różnych stanowiskach mogą określić swoje mocne strony i obszary do rozwoju dzięki najskuteczniejszej metodzie diagnostycznej jaką jest Assessment Center (Więcej informacji: /o-assessmentach).

Zajęcia składają się z trzech form wsparcia dla każdego uczestnika:

1. Rozmowy wstępnej – rozmowa doradcza bezpośrednio przed sesją Assessment Center (30 min.)

2. Sesji Assessment (6 h)

3. Rozmowy zwrotnej – przeprowadzona po sesji Assessment Center w indywidualnie umówionym terminie (1-2 h). Każdy z uczestników otrzymuje raport z oceną poziomu kompetencji i wskazówkami rozwojowymi

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzone zostaną 3 sesje Assessment Center w następujących terminach:

 • 25.01.2014 oraz 21.02.2014 ocena kompetencji potrzebnych w pracy na stanowiskach  laboratoryjnych
 • 22.03.2014 ocena kompetencji związanych z handlem dziełami sztuki.

Formularz zgłoszeniowy: www.biurokarier.umk.pl/rekrutacja

Termin szkolenia może zostać zmieniony na prośbę co najmniej 4 studentów zainteresowanych wzięciem udziału w Assessmencie, jeśli zgłoszą chęć udziału odpowiednio wcześniej.

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne.

Kto może wziąć udział: W sesji Assessment Center może wziąć udział 6 uczestników, studentów jednego z wymienionych poniżej kierunków studiów: Wydziału Chemii: Chemia (WCH), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (WBiOŚ): Biotechnologia, Ochrona środowiska, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS): Automatyka i Robotyka, Fizyka, Fizyka techniczna, Informatyka stosowana, Wydziału Matematyki i Informatyki: Informatyka, Matematyka, Wydziału Sztuk Pięknych (WSzP): Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Krytyka Artystyczna, Malarstwo, Ochrona Dóbr Kultury, Rzeźba.

Nie mogą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły w kursie przedsiębiorczości w ramach tego projektu lub planują wzięcie udziału w kursie przedsiębiorczości w następnej edycji.

Plakat projektu Plakat projektu