Powrót

Zapanuj nad swoimi celami i priorytetami - 25.02.2020

Godzina: 11.00-13.00

Trener: Katarzyna Jagiełka

Podczas zajęć dowiesz się, jak ustalać priorytety i określać swoje cele oraz spójnie z nimi planować poszczególne działania.