Uczestnicy

Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów studiów I i II stopnia.

Zapisy odbywają się przez USOS.

Programy zajęć w roku akademickim 2018/2019

Trening radzenia sobie ze stresem i postawy asertywnej

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Dowiesz się czym jest stres i na czym polega działanie mechanizmu stresowego
 • Poznasz przyczyny oraz skutki stresu
 • Określisz przyczyny stresu i skutki odnoszące się do Ciebie
 • Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem dnia codziennego, które będziesz mógł od razu zastosować w praktyce
 • Nauczysz się definicji asertywności oraz jej praw, a także poznasz różnice między zachowaniami asertywnymi a nieasertywnymi
 • Będziesz bardziej świadomy swojej asertywności w kontekście różnych sytuacji i ludzi
 • Poznasz techniki asertywne, które będziesz potrafił zastosować w różnych sytuacjach
 • Nauczysz się otwarcie wyrażać własne opinie i potrzeby, stawiać granice, wyrażać negatywne uczucia, bronić swoich praw.


Zakres tematów:
1.Stres i jego działanie
2.Techniki radzenia sobie ze stresem
3.Zasady asertywności
4.Techniki asertywne

Terminy:

 

11.10. 2018 czwartek, (9.00 -14.00) ,

18.10. 2018 czwartek, (9.00 -14.00) ,

25.10. 2018 czwartek, (9.00 -14.00)

 

Prowadząca:

 

Izabela Rutkowska, doradca, trener Biura Karier UMK

Miejsce:

pokój warsztatowy Biura Karier UMK, Gagarina 33.


Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta = 25 h = 1 ECTS

zaliczenie bez oceny
-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)
-indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)
-obecność na zajęciach (65%)

 

Profesjonalne planowanie swojego rozwoju i kariery 

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Określisz swoje predyspozycje zawodowe i poznasz różne możliwości wykorzystania ich po studiach
 • Rozwiniesz kompetencje niezbędne do osiągnięcia Twoich planów
 • Nauczysz się jak kreatywnie szukać miejsc, w których najlepiej możesz się realizować
 • Dowiesz się, jak efektywnie zaprezentować się pracodawcom.

Cel główny: rozwój kompetencji -  dążenie do rozwoju, branie odpowiedzialności, etyka i profesjonalizm.

Ponadto rozwój kompetencji takich jak: komunikatywność, elastyczność, zaangażowanie, kreatywność, samodzielność

Program będzie obejmował następujące zagadnienia:

1. Co dalej po studiach? Różne opcje ścieżek zawodowych
2. Rozpoznawanie mocnych i słabych stron pod kątem celów zawodowych
3. Jak inwestować w swój rozwój
4. Sposoby szukania pracy
5. Jak skutecznie przygotowywać dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny
6. Autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku podczas szukania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej
7. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych  

Terminy zajęć:

12.10. 2018  piątek (godz. 11.00-16.00)

19.10. 2018 piątek (godz. 11.00-16.00)

26.10. 2018 piątek (godz. 11.00-16.00)

Miejsce:  sala warsztatowa Biura Karier UMK, Gagarina 33

Prowadząca:

 

Ewa Banaszak, doradca, trener Biura Karier UMK

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 10 h pracy studenta = 25 h = 1 ECTS

 

Zaliczenie z oceną:

-ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadań i aktywność)

 -indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (esej)

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych na konkretną ofertę pracy

- przygotowanie autoprezentacji

- obecność min. 80%

Każda z prac zostanie oceniona w skali 1-5 pkt. Suma uzyskanych punktów oraz obecność na zajęciach (min.80%) będzie stanowiła podstawę uzyskanego przez uczestnika stopnia.

ndst do 6 pkt.

dst 7-8 pkt.

dst plus 9 pkt.

db 10 -12 pkt.

db plus 13 pkt.

 

Rozwiń swoje kompetencje - komunikacja w zespole

Uczestnicząc w zajęciach:

 • Dowiesz się jak rozpoznać i rozwijać swoją rolę w zespole
 • Nauczysz się skutecznie przekazywać i odbierać informacje
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak rozwiązywać konflikty pojawiające się podczas realizacji zadań.
 • Poznasz różne style komunikacji i techniki dostosowania przekazu do odbiorców

Terminy zajęć:

10.10. 2018  piątek (9.00-14.00)

17.10. 2018 piątek (9.00-14.00)

24.10. 2018  piątek (9.00-14.00)

 

Prowadząca:

 

Katarzyna Jagiełka, doradca zawodowy Biura Karier UMK

 

Forma zaliczenia:

15 h zajęć + 12 h pracy studenta = 27 h = 1 ECTS

Forma zaliczenia: z oceną

Oceniane będą:

- praca indywidualna (esej)

- praca w zespole

- aktywność
Obecność na zajęciach: min. 80%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy indywidualnej

(eseju), pracy zespołowej, aktywności:

ndst: 3 pkt. (0% -19%)

dst: 6 pkt. (20%- 39%)

dst plus: 9 pkt. (40%- 59%)

db: 12 pkt. (60%- 79%)

db plus: 15 pkt. (80%- 90%)

bdb: 18 pkt. (91%-100%)