Podsumowanie panelu 2013

W panelu uczestniczyło ok. 30 przedstawicieli firm oraz uczelni.

Panel z pracodawcami 2013

Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza pracodawców, przedstawicieli Uczelni oraz studentów i absolwentów na panel pt.

Tworzenie efektywnych programów współpracy z udziałem pracodawców, Uczelni i studentów

Uczestnicy panelu

 • Przedstawiciele firm prowadzący programy współpracy z Uczelnią (szkolenia, prezentacje, dni otwarte, targi pracy, pisanie prac dyplomowych w oparciu o materiały firmy) lub planujący je w przyszłości
 • Przedstawiciele Uczelni zainteresowani współpracą z interesariuszami zewnętrznymi
 • Przedstawiciele studentów i absolwentów
 • Pracownicy Biura Karier UMK

Informacje organizacyjne

Spotkanie panelowe
 • Godziny:
  • 9:00 - 9:15 - Rejestracja uczestników
    
  • 9:15 - 10:00 - W jakich programach chcemy brać udział
   Projekty firm w oczach studentów
   Wystąpienia studentów
    
  • 10:00 - 10:45 - W opinii pracodawców
   Co pomaga a co stanowi przeszkodę we współpracy z Uczelnią i studentami
   Prezentacje firm – przykłady dobrych praktyk
    
  • 10:45 - 11:00 - Przerwa kawowa
    
  • 11:00 - 11:45 - Korzyści i bariery współpracy z firmami
   Wystąpienia reprezentantów Uczelni
    
  • 11:45 - 12:00 - Podsumowanie panelu
    
  • 12:00 - 13:00 - Lunch
Konferencja z okazji XX-lecia Biura Karier UMK
 • Godziny:
  • 12:30 - 13:00 - Rejestracja uczestników
    
  • 13:00 - 13:10 - Uroczyste otwarcie
    
  • 13:10 - 13:30 - Wystąpienia zaproszonych gości
   przedstawiciele Uczelni, studentów, pracodawców, władz, zaprzyjaźnionych instytucji
    
  • 13:30 - 14:00 - Historia Biura Karier UMK w słowach i obrazach
   pracownicy Biura Karier UMK
    
  • 14:00 - 14:30 - Rozwój sieci Biur Karier w Polsce
   Monika Domańska – Akademickie Centrum Kariery AGH
    
  • 14:30 - 15:15 - Przerwa kawowa
   toasty i tort
    
  • 15:15 - 15:30 - Szkoła wyższa - kompetencje - rynek pracy
   dr Monika Maksim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy
    
  • 15:30 - 15:45 - Praca osób z wyższym wykształceniem - jakie wyzwania może nam przynieść następne 20 lat?
   Artur Janas, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
    
  • 15:45 - 16:15 - Aktualności w obszarze szkolnictwa wyższego a działalność Biur Karier
   Bartosz Banaszak, rzecznik Praw Absolwenta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgłoszenia

Ze względu na konieczność przygotowania materiałów konferencyjnych oraz poczęstunku dla uczestników panelu bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 25.08.2013.

Informacje udzielone w zgłoszeniu będą miały również wpływ na przebieg spotkania.

Szczegółowe informacje

 • Marcin Lubnau - specjalista ds. promocji i organizacji projektu Kompetencje Dla Przyszłości
 • mlubnau@umk.pl
 • tel. (56) 611 49 50