Mirela Jamroży Mirela Jamroży

 

Mirela Jamroży

Socjolożka, starszy specjalista w Biurze Ewaluacji, Wydziału Analiz i Ewaluacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

 

 

Zdecydowałam się na socjologię raczej świadomie (jeśli można uznać, że takie decyzje podejmuje 19-latka). Okazało się, że to kierunek, który daje wiele możliwości jednocześnie żadnej drogi nie zamykając. Studia licencjackie z socjologii ukończyłam w roku 2009 na spec. polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy, a studia magisterskie na kierunku socjologia ogólna w roku 2011. Były to studia, które dawały możliwość zdobycia praktycznych umiejętności przydatnych w mojej dalszej karierze zawodowej. W szczególności mam tu na myśli zajęcia dotyczące wykorzystania metod badawczych oraz analiz statystycznych. Niewątpliwe uczestnictwo w kilku projektach badawczych realizowanych przez działający przy Instytucie Zespól Realizacji Badań „Pryzmat" również miało duży wpływ na zdobycie i utrwalenie umiejętności niezbędnych w pracy socjologa.

Analizując moją dotychczasową karierę zawodową mogę stwierdzić, że socjologia zawsze (w mniejszym lub większym zakresie) była obecna w realizowanych przeze mnie zajęciach. Bezpośrednio po zakończeniu studiów pracowałam w dużej sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym w punkcie obsługi klienta. Co prawda bezpośrednio nie wykorzystywałam w tej pracy większości zdobytych w trakcie studiów kwalifikacji, jednak z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że bardzo przydatna w tamtym okresie była m. in. umiejętność rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach. W późniejszym okresie na zlecenie dużych firm z regionu realizowałam różnego rodzaju badania ankietowe np. satysfakcji klientów, oceny jakości usług itp.

Po zakończeniu pracy w sektorze usługowym znalazłam zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wydziale Analiz i Ewaluacji. Obecnie do moich obowiązków należy przede wszystkim przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odpowiadam za koordynację badań ewaluacyjnych zlecanych przez Urząd (dotyczących wpływu interwencji ze środków unijnych na wszystkie dziedziny rozwoju regionu), współpracę z Grupą Sterującą Ewaluacją, która pełni rolę konsultacyjno-doradczą i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg procesu ewaluacji. Ponadto do moich obowiązków należy przygotowywanie koncepcji i założeń planowanych badań, a także prowadzenie różnego rodzaju baz danych, wykorzystywanych w badaniach ewaluacyjnych zlecanych na zewnątrz lub wykonywanych osobiście. Mogę zatem stwierdzić, że w obecnej pracy udaje mi się połączyć moje zainteresowanie funduszami unijnymi z pracą badacza.