Joanna Suchomska Joanna Suchomska

 

Joanna Suchomska

Joanna Suchomska – socjolożka, badaczka społeczna, zaangażowana mieszkanka Torunia. Bada problematykę lokalnych społeczności, przestrzeni oraz partycypacji obywatelskiej. Współpracuje z lokalnymi samorządami i instytucjami publicznymi nad tworzeniem polityk publicznych i aktywizacją społeczności lokalnych. Od 2011 roku pracuje w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju [LINK]. Prywatnie prowadzi miejską stolarnię.

 

 

 

 

 

Studia na toruńskiej socjologii rozpoczęłam w 2008 roku z chęcią sprawdzenia realnych możliwości, które dawał kierunek. Socjologia miała być drogą, która pokaże mi różne możliwości i nauczy je wykorzystywać. Już na etapie studiów licencjackich mogłam sprofilować swoje rozbudzone zainteresowania socjologiczne i kierunek dalszego rozwoju. Szybko złapałam bakcyla badawczego i zaangażowałam się w pracę w Zespole Realizacji Badań „Pryzmat" . Uczestniczyłam w rozmaitych szkoleniach i badaniach. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoliło mi zdobyć wiedzę i pewność siebie w zakresie badań społecznych. Na studiach magisterskich wybrałam ścieżkę związaną z Human Resources [LINK], która była dopełnieniem moich kompetencji socjologicznych i badawczych.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że najwięcej w mój rozwój wniosły pierwsze trzy lata studiów. Był to czas mierzenia się z zupełnie nowymi wyzwaniami, nauka krytycznego i samodzielnego myślenia, zdobywania pewności siebie i nowej wiedzy. Miałam okazję zapoznać się z myśleniem i działaniem projektowym oraz pracą w różnych zespołach badawczych. Zdobyłam pierwsze doświadczenie w kontaktach z ludźmi jako klientami i współpracownikami. Uczyłam się nie tylko od wykładowców, ale też od starszych koleżanek i kolegów. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz liczne doświadczenia pozwoliły mi płynnie wejść na rynek pracy. Kontakty, które zdobyłam i projekty, w których brałam udział pozwoliły mi zbudować sieć kontaktów zawodowych.

 

Dzisiaj odpowiadam za realizację badań w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, która funkcjonuje w Toruniu od 2007 roku, ze mną w zespole od 2011. PZR specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych, których rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu. Praca PZR polega przede wszystkim na usprawnianiu procesów podejmowania decyzji wspólnie z mieszkańcami. W ramach naszej pracy przeprowadzamy badania społeczne i badania przestrzeni, planujemy przestrzenie publiczne, wypracowujemy założenia planów zagospodarowania przestrzennego czy  programów rewitalizacji i innych polityk, prowadzimy konsultacje społeczne.

Miejsce pracy w PZR w dużej mierze wypracowałam sobie sama JNajpierw ściągnęłam przedstawiciela Pracowni na zajęcia z partycypacji publicznej u dr Piotra Stankiewicza, później współpracowałam z ramienia „Pryzmatu" przy realizacji jednego z pierwszych badań PZR. I tak już zostało JDzisiaj to ja odpowiadam za realizowane badania: zbieram zespół badawczy, przygotowuję narzędzia badawcze, koordynuję badania, sporządzam analizy i raporty. Prowadzę też szkolenia z przeprowadzania diagnoz lokalnych oraz pracuję z samorządami i instytucjami publicznymi nad konkretnymi politykami publicznym.