Andrzej Podgórski Andrzej Podgórski

 

Andrzej podgórski

 

Andrzej Podgórski – badacz rynku, analityk danych, ekspert w zakresie badań satysfakcji. Od 6 lat zajmuje się badaniami opinii w Grupie NEUCA – jednej z największych firm w województwie kujawsko-pomorskim oraz jednej z 40 największych firm w Polsce.

 

 

W liceum uważając się za humanistę z krwi i kości zadecydowałem, że będę studiować na kierunku humanistycznym. Aplikowałem na politologię, stosunki międzynarodowe oraz socjologię. Dostałem się na wszystkie trzy kierunki. Choć pierwotnie socjologia pociągała mnie najmniej, to założyłem, że to ona da mi największe szanse na rynku pracy. Problem w tym, że nie wiedziałem czym się właściwie zajmuje. Z perspektywy czasu uważam decyzję o wyborze socjologii za jedną z najlepszych jakie podjąłem.

Socjologia, po pierwsze, wywraca spojrzenie na świat do góry nogami i pokazuje, że wszystko lub prawie wszystko w świecie społecznym jest względne. To uczy krytycznego spojrzenia, które w obecnej pracy bardzo mi się przydaje. Druga rzecz, którą zawdzięczam socjologii, to umiejętność zadawania sobie i innym trudnych pytań (i odpowiadania na nie). Trzecia to dokładność. Z perspektywy czasu główną korzyścią z wyboru tego kierunku i właśnie UMK wydaje mi się doświadczenie z badaniami rynku, które zdobyłem w ramach ZRB Pryzmat, którego miałem przyjemność być częścią zarówno jako ankieter, badacz, członek Zarządu a wreszcie Prezes Zarządu. Było to niezwykle przydatne doświadczenie zarówno w kwestii nauki praktycznej realizacji badań, pracy z ludźmi (w tym koordynacji ich pracy), jak i w kontaktach z klientem.

Mogę śmiało powiedzieć, że zarówno moją pierwszą, jak i obecną pracę zawdzięczam głównie kompetencjom nabytym na studiach, przede wszystkim w Pryzmacie. Moja pierwsza praca to stanowisko specjalisty ds. badań i analiz w małej firmie zajmującej się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy unijnych, gdzie pracowałem uzasadniając wnioski o dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki. Na potrzebę składanych wniosków prowadziłem diagnozę sytuacji i potrzeb oraz przeprowadzałem „miękkie" ewaluacje efektów w już realizowanych projektach (tj. ocenę efektów z perspektywy uczestników). Warto zaznaczyć, że zatrudnienie poprzedziły praktyki, w ramach których miałem okazję zaprezentować przyszłemu pracodawcy umiejętności nabyte w ramach Pryzmatu. Ten widząc potencjał dla kompetencji w firmie do tej pory nieobecnych stworzył dla mnie nowe stanowisko. Po 1,5 roku udało mi się zostać specjalistą ds. badań rynkowych we wspomnianej Grupie NEUCA, gdzie współuczestniczyłem w budowie Zespołu Badań Rynkowych i przeszedłem kilka szczebli w hierarchii organizacyjnej. Obecnie zajmuję tam stanowisko Kierownika Badań Rynkowych. W ramach codziennych obowiązków zarządzam strategicznymi badaniami satysfakcji klientów – dotyczy to zarówno klientów biznesowych (przede wszystkim aptek), jak i konsumentów – pacjentów korzystających z usług Grupy NEUCA.W praktyce diagnozuję potrzeby biznesowe kadry menadżerskiej w zakresie badań rynku, definiuję problemy badawcze, dobieram metodologię, tworzę narzędzia, a później prowadzę analizy. Roczna liczba badań, za które bezpośrednio odpowiadam wynosi około 25, a liczba cyklicznych analiz prowadzonych przy okazji tych badań to ponad 100.