Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

AIP UMK funkcjonuje w Uczelni od 2008 roku i jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, podległą Rektorowi, wykonującą zadania doradcze i usługowe oraz przygotowującą opinie i ekspertyzy. Szkoli i kształci, wspiera komercjalizację badań naukowych, promuje.


Zadaniem AIP UMK  jest udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i technicznej pracownikom, studentom, doktorantom oraz absolwentom UMK (którzy w ciągu ostatnich czterech lat ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie) w zakresie:

  • efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki,
  • aktywizowania społeczności akademickiej i absolwentów UMK do podejmowania działalności gospodarczej,
  • wspierania tworzenia przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu firm współpracujących z Uczelnią,
  • pomocy przy zdobywaniu środków na patentowanie wynalazków i odkryć powstałych na Uniwersytecie,
  • wyszukiwania technologii o potencjale komercyjnym tworzonych na Uniwersytecie

 

wzorekKontakt:

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT) i ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.plINKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl

strona www: http://www.aip.umk.pl/