Wiosenne spotkania z rynkiem pracy 2010 Wiosenne spotkania z rynkiem pracy 2010


2-5 marca 2010

W ciągu czterech dni, w ramach spotkań z rynkiem pracy, odbyło się kilkanaście szkoleń i warsztatów m.in.

  • „Skąd wiem, że to mój cel?"
  • „Kto może ubiegać się o staże absolwenckie i dotacje na szkolenia?"
  • „Pokaż swoją charyzmę"
  • „Myśleć jak przedsiębiorca – czy tego można się nauczyć?"
  • „Zacznij od pomysłu na biznes"

Szkolenia odbywały się w Biurze Karier, Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UMK oraz sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej.