Więcej informacji o wolontariacie Więcej informacji o wolontariacie


Centrum Informacji przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu

ul. Przedzamcze 11/15,
87-100 Toruń
tel. (56) 654 04 58
http://kuj-pom.ngo.pl/Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu w Warszawie
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
tel.0-22/ 635 27 73 w. 27
e-mail: administrator@wolontariat.org.pl


 

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl

Baza organizacji pozarządowych z podziałem na rejon i obszar działalności

Informacje o inicjatywach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego