Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 


WYNIKI BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMCH PROJEKTU UMK W EUROPIE 2020

GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI OCHRONY ŚRODOWISKA W 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW

 

Na podstawie badania losów absolwentów UMK realizowanych w 3 lata po zakończeniu studiów wynika, że uczy się lub pracuje ponad 97,3% badanych absolwentów kierunku. 47,7% pracujących absolwentów wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów, a  9,9% pracujących, badanych absolwentów wykonuje obowiązki kierownicze.

* W kategorii INNE uwzględniono następujące kategorie pracy w których pracuje 1 absolwent, są to: Finanse/Bankowość/Księgowość, IT, Ubezpieczenia, Kultura/Sztuka, Szkolnictwo wyższe, Technika/Technologia/Inżynieria.

GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI BIOTECHNOLOGII W 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW

Na podstawie badania losów absolwentów UMK realizowanych w 3 lata po zakończeniu studiów  wynika, że uczy się lub pracuje 100% absolwentów kierunku. Warto podkreślić, że ponad 60% pracujących absolwentów pracuje zgodnie ze zdobytym wykształceniem.

 

GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI BIOLOGII W 3 LATA PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW

 

Na podstawie badania losów absolwentów UMK realizowanych w 3 lata po zakończeniu studiów wynika, że uczy się lub pracuje 91% badanych absolwentów kierunku. 80% pracujących absolwentów wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów.