Testy psychometryczne i kwestionariusze osobowości Testy psychometryczne i kwestionariusze osobowości

 
Celem procesu selekcji jest dla pracodawcy wybranie najbardziej odpowiedniej osoby na wolny wakat. Toteż poszukuje on kogoś, kto posiada umiejętności, zdolności i cechy osobowości, aby dobrze wykonywać określoną pracę.

Wszystkie metody selekcyjne mają na celu sprawdzenie tego, czy masz zdolności i cechy charakteru niezbędne, by odnosić sukcesy w danej pracy. 

Testy psychometryczne i kwestionariusze osobowości to zadania wymagające papieru i ołówka oraz czasami komputera, często w formie testów wielokrotnego wyboru. Są one tak ułożone, by określić twoje wrodzone zdolności oraz zachowanie w różnych sytuacjach. Twoje wyniki są porównywane z tym, jak inni ludzie wykonali ten test w przeszłości.

Testy są często stosowane w powiązaniu z innymi metodami selekcyjnymi. Przeważnie nie są od nich ważniejsze. Jednakże są one często używane przed wywiadem: musisz uzyskać określony wynik, by móc brać udział w dalszym postępowaniu selekcyjnym.

 

Przykładowe testy, z którymi możesz się spotkać w trakcie spotkań z pracodawcami:

 • Testy umiejętności ogólnych

Badają umiejętność logicznego myślenia, szybkość i precyzję spostrzegania, wyobraźnię wzrokową, zdolność do analizy i syntezy, szybkość rozwiązywania problemów.
 

 • Testy inteligencji

Testy inteligencji są często przeprowadzane w formie zbliżonej do egzaminu, przy ograniczeniu czasowym. Pytania zawierają dobre i złe odpowiedzi, które często musisz wybrać spośród różnych alternatyw. Im dalej rozwiązujesz test (inteligencji, językowy, merytoryczny), tym zadania mogą stawać się trudniejsze. Przeważnie w teście jest więcej pytań, niż możesz na nie spokojnie odpowiedzieć w danym czasie. Nie jest ważne, czy skończysz test, powinieneś jednak odpowiedzieć na tak dużo pytań, jak to jest możliwe. Liczy się ilość poprawnych odpowiedzi. Nie warto więc tracić czasu na pytania, których się nie rozumie i sprawdzanie już zakreślonych odpowiedzi. Przed rozwiązywaniem testu upewnij się, czy są przyznawane punkty ujemne. Jeśli nie: warto strzelać.

Jeśli masz jakieś problemy natury fizycznej, uprzedź o tym osobę prowadzącą test. Jeśli nie rozumiesz instrukcji, poproś o pomoc przed rozpoczęciem testowania. Pracodawcy mogą dać ci przykłady zadań przed wypełnieniem testu, by przygotować cię na to, co cię czeka. Wówczas powinieneś się z nimi zapoznać przed wypełnieniem testu.
 

 • Testy językowe

Ocenie podlega stopień znajomości języka obcego zorientowanej przedmiotowo - słownictwo i umiejętność komunikacji na tematy zawodowe.
 

 • Testy zainteresowań

Wskazują na motywacje i życiowe cele kandydatów, określają predyspozycje zawodowe.
 

 • Testy merytoryczne / wiedzy zawodowej

To tzw. wiedzy branżowej, sprawdzają, czy kandydat do pracy posiada wiedzę potrzebną na danym stanowisku i decydują o sprawnym wykonywaniu określonych zajęć. Niekiedy są stosowane również testy umiejętności praktycznych niezbędnych na danym stanowisku, zatem warto poćwiczyć umiejętności zawodowe, np. biegłą obsługę Excel'a.
 

 • Testy / kwestionariusze osobowości

Badają obszary takie jak:

  • wytrwałość i konsekwencja w działaniu
  • umiejętności interpersonalne
  • towarzyskość
  • empatię
  • samodzielność w działaniu – inicjatywę
  • pomysłowość
  • operatywność
  • ambicję
  • zdolności organizacyjne
  • dojrzałość emocjonalną

Do testów osobowości właściwie nie można się przygotować, jednak warto oswoić się z nimi poprzez rozwiązywanie innych, podobnych testów lub nawet czytanie o nich w różnych źródłach.

Wyniki testów interpretowane są pod kątem specyficznych predyspozycji, pożądanych na danym stanowisku. Badane są indywidualne cechy osobowe człowieka, dlatego też najważniejsza jest odpowiedź szczera, zgodna z Twoim wewnętrznym przekonaniem.

Zwraca się w nich uwagę na to, jak reagujesz w różnych sytuacjach, na twoje preferencje i postawy wobec ważnych kwestii. Wywiady i ćwiczenia grupowe mogą być stosowane, aby ocenić poziom twoich umiejętności społecznych. Jednak kwestionariusze osobowości mogą dać dodatkowe informacje o twoich typowych sposobach reagowania, radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Za pomocą testów osobowości określane są twoje rozmaite właściwości: jakie masz relacje z innymi, jaki jest twój styl pracy, twoją motywację i determinację, samoocenę, temperament oraz ogólny obraz twojej osoby. Obecnie w selekcji kandydatów coraz większą wagę przywiązuje się do tzw. "inteligencji emocjonalnej", która jest miarą twojej umiejętności radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami.

W przeciwieństwie do testów inteligencji, w kwestionariuszach osobowości nie ma dobrych i złych odpowiedzi oraz przeważnie przy wypełnianiu nie ma ograniczeń czasowych. Selekcjonerzy nie poszukują właściwego, czy "typowego" profilu osobowości, jednak pewne główne cechy są bardziej lub mniej pożądane w danej pracy.

Najlepszym sposobem wypełniania tego rodzaju kwestionariuszy jest odpowiadanie w sposób możliwe najbardziej zgodny z prawdą. Zgadywanie, jakich cech poszukuje pracodawca, jest trudne i może nie przynieść dobrych skutków. Nikt chyba nie chce otrzymać pracy, która nie będzie mu odpowiadać.
 

 • Testy projekcyjne

Odrębną grupą testów osobowościowych są tzw. testy projekcyjne, które badają twoje uczucia, pragnienia i potrzeby za pomocą nie ustrukturalizowanych bodźców, np. musisz opowiedzieć, co rozpoznajesz w nieregularnej plamie. W niektórych testach projekcyjnych zadania są częściowo ustrukturalizowane, np. należy dokończyć rozpoczęte zdanie, ułożyć historyjki o pokazywanych obrazkach.

Testy projekcyjne często stosowane są również do diagnozowania twoich możliwości twórczych. Kreatywność badana jest także za pomocą rozmaitych testów, w których musisz wykazać się niestandardowym myśleniem: np. znajdując nowe zastosowania dla przedmiotów codziennego użytku, klasyfikując rysunki w różne kategorie bądź uzupełniając je, czy też przewidując następstwa niezwykłych zdarzeń.

 



Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat testów stosowanych przez pracodawców w procesie rekrutacji, zapraszamy Cię na warsztaty poświęcone temu tematowi, które są regularnie prowadzone przez Biuro Karier UMK.