Punkty doradztwa dla przedsiębiorców Punkty doradztwa dla przedsiębiorców

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim, która  18 lat temu została powołana, aby realizować zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Jako partner władz regionalnych i lokalnych aktywnie wpływa na kształt gospodarki regionalnej oraz wizerunek i konkurencyjność regionu.

TARR lokalnym przedsiębiorcom oferuje profesjonalne oraz wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Przedsiębiorcom i osobom chcącym założyć działalność gospodarczą udziela wsparcia informacyjnego i doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz  pomaga pozyskać  środki finansowe na rozwój firmy. Agencja  wspiera i promuje rodzime firmy,  ich produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Poszukuje dla nich międzynarodowych partnerów i pomaga nawiązać z nimi współpracę. Organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje.

W ramach TARR działa Regionalna Instytucja Finansująca (RIF), która pośredniczy w udzielaniu przedsiębiorcom dofinansowania na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, prace badawczo-rozwojowe, działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz inicjatywy eksportowe firm.

TARR to również doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach realizowanego przez Agencję projektu Toruński Park Technologiczny, przedsiębiorcy mają do dyspozycji 13,5 ha powierzchni inwestycyjnej oraz 15 tys. m2 przestrzeni biurowej i przemysłowo technicznej.

Agencja  stawia również na najnowsze technologie informatyczne. Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center to największy projekt realizowany przez TARR i pierwsze w Polsce centrum  zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach informatycznych Cloud Computing (przetwarzania w chmurze), które daje firmom możliwość łatwego i szybkiego wynajęcia infrastruktury lub oprogramowania bez ponoszenia kosztów ich zakupu.

 

Informacja i doradztwo

Dla efektywnego funkcjonowania regionalnego biznesu istotne znaczenie ma dostęp do rzetelnej informacji.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą specjalną ofertę informacyjną i doradczą.

 

Pierwszy kontakt klienta z konsultantem (kontakt telefoniczny, nieumówiona wizyta) służy dokonaniu diagnozy statusu oraz potrzeb informacyjnych klienta. Konsultant w rozmowie z klientem ustala zakres jego potrzeb, wyznacza termin konsultacji, a następnie podczas konsultacji udziela szczegółowych informacji lub przekierowuje do właściwej instytucji.

Kontakt

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. (56) 655-57-65

Wicej informacji >>