Zapraszamy do współpracy koła naukowe oraz organizacje studenckie zainteresowane szkoleniami/warsztatami z kompetencji miękkich oraz dotyczących zagadnień rynku pracy. Szkolenia łączą w sobie elementy wykładów, warsztatów i ćwiczeń, dzięki czemu uczestnicy nie tylko pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną, ale mają również okazję kształtować umiejętności pomocne w życiu zawodowym. 

 

 

ORGANIZACJA PRACY 

Grupa: 8-12 osób

Czas: 3 h.

Omawiane zagadnienia:

 • analiza własnej pracy, ustalanie celów i kluczowych obszarów działalności,
 • systemy planowania i kontrolowania czasu,
 • umiejętność ustalania priorytetów, delegowania i układania planów krótko i długoterminowych,
 • praktyczne zasady dot. układania skutecznego harmonogramu dnia, ustalania priorytetów – załatwianie spraw istotnych w pierwszej kolejności, porządkowania zadań wg ich wartości (ważność a pilność).

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Grupa: 8-12 osób

Czas: 3 h.

Omawiane zagadnienia:

 • rozwijane kompetencje: planowania i koordynowania, zarządzanie zespołem, delegowanie, mobilizowanie innych,
 • elementy pracy zespołowej, organizacji pracy i brania odpowiedzialności,  
 • ćwiczenia praktyczne.  

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Grupa: 6-8 osób

Czas: 3 - 5h.

Omawiane zagadnienia:

 • przygotowania planu własnego wystąpienia przed publicznością oraz rozpoznawanie typów  słuchaczy,
 • metody tworzenia i modyfikowania stylu wypowiedzi w bezpośrednim kontakcie z audytorium, sztuka dobrania właściwej argumentacji oraz odpierania zarzutów, 
 • techniki pokonywania lęku przed występowaniem oraz pozytywnego wykorzystywania tremy,
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu utrzymywania kontaktu z publicznością, podtrzymywania uwagi słuchaczy, emisji głosu oraz odpowiedniego użycia ruchu,
 •  techniki radzenia sobie w konfrontacji z trudnym odbiorcą, czyli sztuka dyskusji i odpowiadania na pytania, jako część wystąpienia publicznego.

 

EFEKTYWNA PRACA W ZESPOLE

Grupa: 8-12 osób

Czas: 3 h.

Omawiane zagadnienia:

 • style  komunikacji,  techniki dostosowania przekazu do odbiorców tj. inicjowanie wypowiedzi,  formułowanie jasnych i adekwatnych przekazów, uważne słuchanie
  i unikanie przerywania wypowiedzi, podążanie za tokiem wypowiedzi i rozumowanie rozmówcy, otwartość na prezentowanie odmiennych poglądów,
 • role w zespole, sposoby motywowania uczestników projektu,  metody ustalania wspólnego celu rozumianego i akceptowanego przez wszystkich członków zespołu,
 • techniki  rozwiazywania różnych typów konfliktów, 
 • wyznaczanie celów zespołu, przekazywanie i  odbieranie informacji.

 

ASERTYWNOŚĆ

Grupa: 8-10 osób

Czas: 3 h.

Omawiane zagadnienia:

 • budowanie postawy asertywnej, omówienie praw asertywności,
 • przyczyny i skutki zachowań nieasertywnych,
 • zyski z zachowań asertywnych i straty z zachowań nieasertywnych,
 • ćwiczenia praktyczne technik asertywnych,
 • wyrażanie opinii, oczekiwań, potrzeb, negatywnych emocji oraz stawianie granic.

 

KREATYWNOŚĆ I MYŚLENIE ANALITYCZNE

Grupa: 8-10 osób

Czas: 3 h.

Omawiane zagadnienia:

 • związki przyczynowo  - skutkowe w myśleniu analitycznym,
 • umiejętność wyciągania właściwych wniosków,
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez analizę problemu z różnych punktów widzenia,
 • eliminacja stereotypowego myślenia blokującego kreatywne pomysły.

 

 

Cenimy inicjatywę i kreatywność, dlatego jesteśmy otwarci na Wasze propozycje dot. innych tematów warsztatowych.

Chcesz dokładnie poznać ofertę BIURA KARIER  lub przedstawić swoje pomysły i propozycje? Skontaktuj się z nami!

biurokarier@umk.pl  tel.: /0-56/ 611 - 46 - 43